Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Palce

  W różnych plemionach afryk. odgrywają bardzo złożoną rolę symboliczną, która łączy się z różnorakimi odniesieniami życiowymi i doznaniami cielesnymi. W tradycji astrologicznej kciuka przyporządkowywano Wenus, palec wskazujący — Jowiszowi, palec środkowy — Saturnowi, palec serdeczny — Słońcu, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasterz

  W wielu kulturach pasterz ma relig. znaczenie symboliczne w sensie rozważnej i troskliwej postaci ojcowskiej. Boga i władcę niejednokrotnie rozumiano jako pasterza.

  Insygnia władców egip. wywodziły się ze świata pasterzy. Bóg jest Pasterzem ludu Izraela; Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem: jest to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palma

  Przede wszystkim palma daktylowa — sięgające ponad 20 metrów drzewo o sprężystym pniu, którego wiatr nie złamać; palma może osiągać 300 lat życia. U Babilończyków uchodziła za drzewo boskie. W Egipcie łącząc się zapewne z symbolicznym znaczeniem drzewa życia (drzewo), często była wzorem dla...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ouroboros, Uroboros

  Wąż gryzący własny ogon (niekiedy też jeden lub dwa smoki lub — rzadko — ptak lub dwa ptaki o długiej szyi); symbol nieskończoności, wieczystego powrotu, zstąpienia ducha w świat fizyczny i jego powrotu. W alchemii często symbol przemieniającej się materii.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paw

  Uchodził w Indiach — m.in. zapewne ze względu na swój rozłożysty ogon (koło) za ptaka solarnego; jest zwierzęciem, którego dosiadają różne bóstwa, np. w buddyzmie dosiada go Budda; z wężem w dzibie jest symbolem światła pokonującego ciemność; piękno jego piór niejednokrotnie interpretowano jako...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałka

  Broń sieczna i miotana z metaiu lub najczęściej z drzewa. Symbol brutalnej przemocy. W starożytności atrybut Heraklesa.W przedstawieniach cnoty i grzchu w średniowieczu i Renesansie, zarówno atrybut dzielności, jak i, w rękach na pół nagiego błazna, atrybut głupoty.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROPY

   

  TROPY (gr. <trópoi> = zwroty, obroty) ang. tropes; ix. tropes; nm. Tropen

  W starożytnym sceptycyzmie greckim: nazwa argumentów uzasadniających ko­nieczność powstrzymania się od wydawa­nia sądów apodyktycznych {trópoi fes epoches), a także nazwa różnych sposobów zbijania twierdzeń. Tradycyjne dziesięć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRWANIE

   

  TRWANIE nłc. duratio; ang. duration; ix. duree; nm. Dauer

  1. Utrzymywanie się czegoś w —> cza­sie, pozostawanie w nim. Niekiedy trwa­nie utożsamiane jest z czasem, niekiedy zaś uważane za jego składnik:

  a) czas absolutny jako środowisko ana­logiczne do przestrzeni, obejmujące po­szczególne czasy i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSFORMIZM

   

  TRANSFORMIZM (nłc. transformis = da­jący się przekształcić; zmieniony) ang. transformism; fr. transformisme; nm. Transformismus, Transformationstheorie

  biol. W przeciwstawieniu do —> fiksizmu — teoria, według której gatunki biolo­giczne podlegają zmianom i pojawiają się w wyniku ewolucji form...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSMIGRACJA

   

  TRANSMIGRACJA (nłc. <transmigratio> = wędrowanie) ang. transmigration of souls; fr. transmigration des dmes

  Wcielanie się duszy po śmierci człowie­ka w inne ciała — ludzkie, zwierzęce, roślinne, nieożywione, bądź przybieranie przez nią postaci demonów lub bogów. Pojęciem węższym, bo odnoszącym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /15.11.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt

Do góry