Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pinia

  W starożytności określenie wszelkich noszących szyszki drzew iglastych {pinus). Pinia w węższym znaczeniu była symbolem płodności (przede wszystkim zapewne ze względu na nieprzerwaną produkcję nowych szyszek).

  Szyszka pinii (niekiedy też szyszka sosny alepskiej, której żywica przyczyniła się do...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podbiał (kopytnik)

  Roślina koszyczkowa rosnąca w strefach środk. i ptn. Ze względu na jego moc leczniczą i układające się niby krąg świetlny, jasnożółte kwiaty jest rośliną maryjną.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaszcz

  Symbol ochrony, opieki (np. chroniący płaszcz Madonny w chrzęść, sztuce śrdw.) lub też godności (np. płaszcz królewski). Niekiedy również symbol osoby, która go nosi.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piołun

  Gatunek bylicy, roślina koszyczkowa sięgająca 1 m., roślina aromatyczna i lecznicza z cieplejszych rejonów Eurazji; jej gorzki smak uczynił ją symbolem bólu i goryczy.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płomień

  Symbolicznie w dużym stopniu identyczny z ogniem, często pojawia się jako jego uproszczona forma, np. jako ogień Ducha Św. w przedstawieniach cudu Zielonoświątkowego lub chrztu Chrystusa.

  „Ognistość" mowy lub spojrzenia, zarówno w sensie niezwykłej siły, jak i niszczącej przemocy, jest niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WZIĘCIE W NAWIAS"

   

  „WZIĘCIE W NAWIAS" (tłum. nm. <Einklammerung>) ang. bracketed; fr. la mise entre parentheses

  Einklammerung, tzn. nieuwzględnienie czegoś — wyrażenie używane przez E. Husserla w sensie przenośnym; przyjęło się ono w fenomenologii głównie jako okre­ślenie redukcji transcendentalnej (—> redu­kcja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZNIOSŁOŚĆ

   

  WZNIOSŁOŚĆ gr. hypsos; nłc. sublimitas; ang. sublimity; fr. le sublime, sublimite; rmi. Erhabenheit

  estet. Odrębna —> wartość (3) estetycz­na, charakteryzująca to, co wielkie, potęż­ne, wspaniałe, tajemnicze, niepokojące, groźne. Starożytny traktat Pseudolonginosa Perl hypsous (O wzniosłości lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZÓR OSOBOWY

   

   

  et. Moralno-społeczny model człowie­ka, będący zespołem zalet cenionych w da­nym środowisku i stanowiący personifi­kację ideałów w procesie samourzeczywistnienia lub w procesie wychowania. Ce­chy partykularne wzoru osobowego by­wają uwarunkowane charakterem środo­wiska, w którym ten wzór został...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOBRAŻENIE

   

  WYOBRAŻENIE gr. ennoia, phantasia (u stoików: phantasia kataleptike = wyobraże­nie chwytne), phantasmós; łc. imago; nłc. phantasma; ang. image, representation; fr. image, representation; nm. Einbildung, Vorstellung

  psych., t. pozn. -^ Przedstawienie (a) oglą­dowe (naoczne) czegoś. U brentanistów i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPARCIE

   

  WYPARCIE ang. repression; fr. refoulement; nm. verdrdngung

  psych. Podstawowy -^ mechanizm ob­ronny (1) naszego „ja", stanowiący podło­że innych mechanizmów obrormych (ta­kich jak —> projekcja /!/,—> racjonalizacja, -^ sublimacja, -^ kompensacja /1 /); dzię­ki niemu różne uczucia, myśli, wspomnie­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /15.11.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt

Do góry