Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA EKONOMICZNOŚCI

   

  ZASADA EKONOMICZNOŚCI ang. law of parsimony, principle ofeconomy; fr. loi {principe) de parcimonie, principe d'economie; nm. Prinzip der Sparsamkeit

  Nowożytne określenie metodologicznej reguły, znanej wcześniej pod nazwą —> „brzy­twy Ockhama", o brzmieniu następującym: „entia non sunt multiplicanda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADOWOLENIE

   

  ZADOWOLENIE ang. satisfaction; fr. contentement, satisfaction; nm. Zufriendenheit, Befriedigung

  psych., et. Przeżycie w sferze doznanio­wej, pojawiające się w wyniku osiągnięcia przez podmiot zamierzonego celu, jakim jest jakieś określone dobro.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA (PRAWO) /NIE-/SPRZECZNOŚCI

   

  ZASADA (PRAWO) /NIE-/SPRZECZNOŚCI nłc. principium contradictionis; ang. law ofcontradiction (1), principle of contradiction; fr. principe de contrariete (1), principe de I'noncontradiction; nm. Satz vom Widerspruch, Widerspruchsatz

  log. Prawo -^ rachunku zdań: ~(p a ~p) (czyt.: nieprawda, że p i zarazem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAZ

   

  ZAKAZ ang. prohibition, interdiction; fr. interdiction; nm. Verbot

  et. Negatywne sformułowanie ^nor­my (1) moralnej, zabraniające dokonywa­nia czegoś, np. przykazanie „nie zabijaj", w odróżnieniu od -^ nakazu jako pozy­tywnego sformułowania normy moralnej. Zakaz spełniania czynów złych wytycza do­lną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /kosa Dodano /16.11.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taniec

  Jako ruch rytmiczny i zarazem ekstatyczny taniec w wielu kulturach łączono z sitami twórczymi i porządkującymi. Dlatego w wielu mitach pojawiają się bogowie i herosi, którzy w tańcu dają światu początek i zarazem go porządkują (często z odniesieniem do cyklicznych przemian planet, pór roku i dnia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świecznik

  Symbol (duchowego) światła i zbawienia. Sporządzony z czystego złota siedmioramienny świecznik (siedem) w judaizmie odpowiada zapewne częściowo świetlistemu drzewu Babilończyków; pozostaje on również w związku z symboliką kosmiczną (siedem planet, siedem niebios). W chrzęść, sztuce śrdw...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świerszcz

  U Chińczyków symbol śmierci i zmartwychwstania, ponieważ swe jajeczka składa w ziemi, a z nich po fazie larwalnej gotowe owady wychodzą na powierzchnię.

  W Chinach, podobnie jak np. w kulturach śródziemnomorskich, świerszcz, który chętnie żyje w domach i przy ogniskach, uchodził poza tym za zwierzątko...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świetlik

  Ze względu na jego właściwość świecenia własnym światłem w ciemności niekiedy pojmowany jest jako symbol dusz żyjących po śmierci. W Chinach tradycyjny atrybut biednych studentów, ponieważ jego blask służy im w nocy jako jedyne źródło światła przy czytaniu ksiąg.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świnia

  Zwierzę-symbol o różnych znaczeniach; ze względu na jej liczne potomstwo przede wszystkim symbol płodności jako maciora, np. u Egipcjan, Greków i Celtów; dlatego też jej wizerunki służyły jako y amulet przynoszący szczęście i płodność; W starożytności świnia należała do ulubionych zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek

  Jako centrum, z którego wszystko wychodzi symbol Boga (niejednokrotnie także pozycja centralna w kompozycji obrazu).

  Środkowy punkt świata (oś świata) często wyobrażano jako świętą górę, drzewo lub pępek.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /16.11.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt

Do góry