Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ACHITOFEL (postać biblijna)

  Skutki niewysłuchanej rady

  Podczas powstania Absaloma przeciw ojcu, Dawidowi, Achitofel był głównymdoradcą buntownika.

  W decydującym momencie batalii, po wkroczeniu Absaloma doJerozolimy, doradzał mu, by ścigał i zabił wyczerpanego Dawida. Ten jednakposłuchał rady Chuszaja, który działał potajemnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywioły

  Podstawowe zasady nadające strukturę światu; często przyporządkowywano im różne podstawowe zjawiska z innych dziedzin bytu. Chińska nauka o żywiołach powstała już w II tyś. p.n.e.; należały do nich: woda, ogień, drewno, metal i ziemia.

  Wodzie odpowiadała liczba 1, głębia, zima i północ;...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta

  Często symbolicznie reprezentują przemożne siły boskie i kosmiczne, -jak również moce podświadomości i instynktu. Przedstawienia zwierząt na malowidłach naskalnych pozostają przypuszczalnie w ścisłym związku z mitologicznymi wyobrażeniami i ceremoniam i relig.

  U wielu ludów bogów przedstawiano w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółw

  Odgrywał dużą rolę przede wszystkim w mit. Indii, Chin i Japonii. Rysunki na jego pancerzu pod wieloma względami interpretowano jako wzór struktur kosmicznych. Często spotykamy go lub tylko jego nogi jako podporę wszechświata, niebiańskiego tronu, prawód lub np. Wysp Nie śmiertelnych. W mitach mongolskich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaje związane z życiem roślin

  Rytualne symboliczne czynności, które miały wywrzeć wpływ na wzrost roślin. Np. upragnioną wysokość zbóż symbolizowano przez odpowiednio wysokie skoki, żyzność względnie zapłodnienie ziemi przez rytualne oblanie jakiejś dziewicy wodą, itd.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żuraw

  W Chinach i Japonii symbol długiego życia i nieśmiertelności (schodzenie na szczudłach), ponieważ wierzono, że może on żyć tysiąc lat.

  Biała barwa jego upierzenia stała się symbolem czystości, czerwone pióra na głowie uchodziły za oznakę siły życia i związku z ogniem. W Indiach żuraw był...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródło

  Ogólnie czczone jako początek życiodajnych sił, jako symbol czystości i płodnej obfitości; u wielu ludów, np. u Greków, personifikowane jako bósto kobiece. W Biblii niejednokrotnie symbol niewyczerpalnej energii duchowej i psychicznej.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żaba

  Najczęściej interpretowana w ścisłym związku z wodą, przede wszystkim zaś z deszczem; uchodzi często za zwierzę lunarne i w Chinach wiąże się z zasadą in (jin i jang). Analogicznie do przemiany bażant— wąż istniało w Chinach także wyobrażenie zmieniającej się z porami roku dominacji żaby lub...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazo

  Szeroko rozpowszechniony symbol siły, trwałości, nieugiętości. Niejednokrotnie także — np. w Chinach — przeciwstawiane miedzi lub brązowi jako metal nieszlachetny — szlachetnym.

  Żelazo i miedź niekiedy partycypują w przeciwstawieństwie symboli woda — ogień, północ — południe, czerń — czerwień, in —...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związywanie i rozwiązywanie

  W praktykach magicznych bardzo częsta czynność symboliczna która ma na celu albo powstrzymywanie pewnych sił przez związywanie, albo ich uwalnianie przez rozwiązywanie.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Kilian545 Dodano /19.11.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt

Do góry