Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje modeli roboczych

  Ponieważ częstokroć lekarz zmuszony jest do sporządzania modeli roboczych na podstawie pobranych uprzednio wycisków - celowe wydaje się podanie choćby kilku informacji na ten temat. Istnieje wiele metod odlewania wycisków w zależności od ich rodzaju, stosowanych mas wyciskowych itd. Model roboczy może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORONY PROTETYCZNE

  Korona protetyczna jest protezą stałą, jednozębową odtwarzającą część lub całą koronę kliniczną na zębie naturalnym lub filarze implantowa-nym. Korony protetyczne mogą być uzupełnieniami samodzielnymi lub stanowić elementy konstrukcji protez stałych wielozębowych (filarowe człony mostu) i/lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi kliniczne i zadania profilaktyczne dla koron protetycznych

  Przed osadzeniem korony w jamie ustnej na stałe, należy sprawdzić, czy odpowiada ona wymogom klinicznym, które winny spełniać wszystkie rodzaje koron protetycznych.

  Korona protetyczna powinna:

  -    mieć kształt anatomiczny odpowiadający koronie klinicznej zęba, na który jest wykonana, z zachowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział i wskazania do stosowania koron

  Najczęściej korony protetyczne klasyfikuje się w zależności od: materiału z jakiego są wykonane, zasięgu na zębie filarowym, stosunku do brzegu dziąsła, sposobu klinicznego opracowania filaru i techniki wykonania laboratoryjnego oraz konstrukcji i szczegółowych wskazań do zastosowania określonego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /4 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schodkowe korony protetyczne - zabiegowa procedura szlifowania i zestaw instrumentów

  Określenie schodek lub stopień nie odnosi się do elementu konstrukcji korony protetycznej, lecz do sposobu preparacji zęba filarowego w okolicy przydziąsłowej, gdzie formowany jest stopień, na którym opiera się brzeg korony. Dzięki temu ściany korony protetycznej przechodzą w sposób ciągły w ściany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady koronowe - metalowe, złożone i całoceramiczne wykonywane wg komputerowej technologii Cerec

  Wkłady koronowe uzupełniają zniszczoną w wyniku próchnicy, urazu, abra-zji itp. - część koronową zęba i mogą być wykonywane ze stopów metali, ceramiki i tworzyw syntetycznych oraz materiałów łączonych. W wielu przypadkach wkład jest bardziej wskazany niż wypełnienie plastyczne lub całkowita korona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /9 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia obróbki tytanu

  Tytan, który jest materiałem najbardziej biozgodnym spośród wykorzystywanych w medycynie - w stomatologii znalazł pierwotnie zastosowanie (podobnie jak w ortopedii) do sporządzania wszczepów śród-kostnych. Jego cechy fizykochemiczne i mechaniczne metalu sprawiły, że opracowano specjalne technologie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekonstrukcja tkanek twardych zębów z żywą miazgą z zastosowaniem retencyjnych sztyftów okołomiazgowych

  Powodzenie odbudowy części koronowej zęba z żywą miazgą, gdzie nie można stosować wzmocnień dokorzeniowych, zależy w znacznej mierze od stworzenia dobrych warunków retencji dla materiału odtwórczego w strukturze zachowanej części korony anatomicznej. W tym celu oprócz tradycyjnie wykonywanych zaczepów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /5 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy pełnoceramicznych technologii wykonywania protez stałych

  Ceramika dentystyczna należy do najbardziej biozgodnych z tkankami jamy ustnej materiałów protetycznych. Do grupy materiałów określanych jako ceramika dentystyczna zalicza się:

  -    wg kryterium składu chemicznego: skaleń (ceramika skaleniowa), leucyt, tlenek glinu i ceramikę szklaną, które wg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbudowa struktur uszkodzonych koron zębów po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem sztyftów dokorzeniowych

  W celu odbudowy zniszczonych koron zębów, po usunięciu miazgi i po leczeniu endodontycznym, tradycyjnie stosuje się lane wkłady koronowo-korzeniowe z kikutem koronowym będącym podbudową korony protetycznej. Jest to metoda sprawdzona i nadal aktualna, szczególnie w odniesieniu do zębów jednokorzeniowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 317

  praca w formacie txt

Do góry