Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zaburzenia wieloczynnikowe

  Większość chorób genetycznych wywołanych mutacjami pojedynczych genów (choroby monogenowe) występuje bardzo rzadko. Czynniki genetyczne przyczyniają się także do powstawania częstych chorób. Nie jest to udział pojedynczych genów, ale skutek współdziałania wielu genów wraz z czynnikami środowiskowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenyloketonuria

  Jest to genetycznie uwarunkowane schorzenie polegające na uszkodzeniu genu kodującego produkcję ważnego w metabolizmie fenyloalaniny enzymu - hydro-ksylazy fenyloalaninowej. Skutkiem tego schorzenia jest nadmiar fenyloalaniny i niedobór tyrozyny, prowadzący do uszkodzenia mózgu (upośledzenie umysłowe) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wrodzone

  Około 3% noworodków ma wrodzone wady budowy. Większość z nich to wady uwarunkowane genetycznie. Niektóre wywołane są przez czynniki środowiskowe, takie jak wirusy (różyczki, opryszczki, cytomegalii), leki (talidomid, hydantoina) czy używki (alkohol). Czynniki te określamy jako teratogeny i, choć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fruktozemia

  Wrodzona nietolerancja fruktozy jest chorobą genetyczną, o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym, wywołaną niedoborem aldolazy B (aldolaza fruktozo-l,6-bisfosforanu). U chorych po spożyciu fruktozy (a także cukrów i produktów zawierających fruktozę - sacharozy lub sorbitolu) występują bóle brzucha...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy wad wrodzonych

  Wady wrodzone mogą być pojedyncze lub występować w licznych kombinacjach - tworzą wówczas zespoły wad. Przykładem wady pojedynczej jest np. agenezja (wrodzony brak) jednej nerki lub rozszczep podniebienia u dziecka, które poza tym nie ma innych wad. Przyczyną zespołów wad mogą być zaburzenia chromosomowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie żywieniowe

  Leczeniem żywieniowym nazywamy podaż składników pokarmowych (energii, białka, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin) w płynach dożylnych lub dietach przemysłowych tym chorym, którzy nie mogą być żywieni w sposób naturalny ze względu na charakter choroby podstawowej lub wtórne do choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania przesiewowe i diagnostyka prenatalna

  Badania przesiewowe stanowią ważną część zadań opieki zdrowotnej. Są to badania przeznaczone do wykrywania chorób człowieka, które można leczyć w okresie, kiedy jeszcze nie wystąpiły objawy kliniczne. Celem tych badań -jak sama nazwa wskazuje - nie jest ustalenie ostatecznego rozpoznania, ale jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy chorób genetycznych

  Choroby genetyczne są podzielone na trzy główne grupy :

  1.    Zaburzenia chromosomalne. Dotyczą one liczby chromosomów, która może być zwiększona (trisomia) lub zmniejszona (monosomia). Stosunkowo często zdarzają się także zaburzenia strukturalne - liczba chromosomów jest wówczas prawidłowa, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farmakogenetyka

  Niektórzy ludzie mogą być szczególnie wrażliwi na działanie pewnych leków, podczas gdy inni mogą wykazywać na te leki względną oporność. Niekiedy takie różnice w reakcji na leki mają podłoże niegenetyczne - np. dzieci, ludzie starzy i osoby z chorobami wątroby to grupa bardzo wrażliwa na działanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia chromosomalne

  W jądrze każdej komórki człowieka znajduje się 46 chromosomów (23 pary) j zawierających kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA). DNA to materiał gene- ; tyczny, w którym zapisane są wszystkie cechy dziedziczne człowieka.

  Z tych 46 chromosomów 22 pary to autosomy, oznaczone numerami od ;

  1. do 22 (od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 057

  praca w formacie txt

Do góry