Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Naprawa protez stałych

  Możliwości naprawy protez stałych są - w porównaniu z protezami ruchomymi - znacznie ograniczone ze względu na ich trwałe umocowanie w jamie ustnej i rodzaj materiałów, z których są wykonywane. Przed podjęciem decyzji o naprawie protezy stałej należy rozważyć jej celowość od stronyldinicznej, przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty niekonwencjonalne - osadzane z użyciem materiałów złożonych

  Są to stałe konstrukcje protetyczne, których budowa przęsła nie odbiega od ogólnie przyjętych zasad dla mostów tradycyjnych, natomiast charakteryzują się odmiennym i specyficznym sposobem osadzania na zębach filarowych. Zasady konstrukcji elementów utrzymujących (zakotwiczeń) nie wymagają klasycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /6 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty tzw. składane

  Jednym z podstawowych warunków poprawnego wykonania i stosowania mostu stałego jest możliwość uzyskania wzajemnej równoległości powierzchni bocznych zębów filarowych. Spełnienie tego warunku w praktyce nie zawsze jest możliwe, szczególnie w przypadkach nierównoległości filarów przy znacznym nachyleniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty wykonywane w systemach nie wymagaja.cych podbudowy metalowej

  Opisane w poprzednim rozdziale zagadnienia związane z wykonaniem i stosowaniem koron całoceramicznych w dużej mierze odnoszą się również do konstrukcji mostów, z tą jednak różnicą, że w mostach zawsze konieczne jest wykonywanie wzmocnionej konstrukcji przęsła i koron z wtórnym pokryciem ceramiką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Cercon

  Prefabrykat do obróbki w kształcie bloku lub cylindra uzyskiwany jest poprzez prasowanie sproszkowanego tlenku cyrkonu pod ciśnieniem 300MPa i wstępnie spiekany w temperaturze 8500°C. Gotowe konstrukcje z tlenku cyrkonu (kopuły koron, rdzeń mostu) po końcowym spiekaniu są białe, nieprzezierne o dużej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Targis-Vectris

  Produktem z grupy materiałów złożonych jest preparat o nazwie Targis, który może służyć do licowania koron i mostów na podbudowie metalowej, lecz głównie dedykowany jest do licowania konstrukcji wykonanych z preparatu (wzmocnionego włóknem szklanym) Vectris jako podbudowy koron i nierozległych mostów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny uszkodzeń koron i mostów

  Uzupełnienia protetyczne narażone są w jamie ustnej na oddziaływanie sił zgryzowych oraz wielu innych czynników: śliny, bakterii, pożywienia, pasty do zębów itp., które w istotny sposób wpływają na trwałość uzupełnień protetycznych i zębów z nimi sąsiadujących. Trudno jest przewidzieć jak długo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty jednolicie akrylanowe jako czasowe uzupełnienia protetyczne

  Mosty tego typu do niedawna były stosowane, jako uzupełnienia docelowe głównie w przednim odcinku łuku zębowego. Do wzmocnienia konstrukcji takiego mostu stosowano wkładki metalowe lub zbrojenie akrylu włóknem szklanym, co jednak nie dawało spodziewanego efektu i metoda ta została całkowicie wyparta przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena 4.0

  Mosty wykonywane etapami - sporządzanie koron filarowych a następnie przęseł

  Jedną z tradycyjnych metod wykonywania mostów jednolicie metalowych jest procedura kliniczno-laboratoryjna polegającą w pierwszym etapie na sporządzeniu koron filarowych, a następnie przęsła mostu, które może być łączone z koronami sposobem lutowania, spawania lub metodą tzw...

  Ocena /4.0 Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /7 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty odlewane w całości - jednolicie metalowe lub licowane

  Są to nowoczesne konstrukcje o dużej wytrzymałości, toteż mogą być stosowane w rozległych brakach zębowych, przy czym mosty jednolicie metalowe (nielicowane) mają znaczne ograniczenia ze względu na estetykę. Konstrukcje te wymagają szczególnej precyzji postępowania kii-nicznego i laboratoryjnego oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014 Znaków /3 600

  praca w formacie txt

Do góry