Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Augustynianizm

  System filozoficzny i teologiczny św. Augustyna z Hippony (354-430); jest to synteza kładąca nacisk:

  a. na nadrzędną wolność Boga w udzielaniu łaski,

  b. na pierwszeństwo oświecenia Bożego nad ludzką wiedzą.

  Własne poglądy św. Augustyna nazywano czasem augustynizmem, żeby je odróżnić od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beraka

  (hebr. “błogosławieństwo”). Żydowska modlitwa dziękczynna (np. Rdz 24,27; Ps 28, 6). Chrześcijański wyraz “eucharystia” jest odpowiednikiem hebrajskiego “beraka”.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autokefaliczny

  (gr. “mający własną głowę, własnego zwierzchnika”) Wyraz używany na oznaczenie Kościołów, którymi rządzą ich własne synody i które należą do wschodnich i orientalnych Kościołów prawosławnych.

  Wszystkie patriarchaty są autokefaliczne, ale nie wszystkie Kościoły autokefaliczne są patriarchatami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Berith

  (hebr. “zobowiązanie, umowa, przymierze”). Podstawowe pojęcie żydowskie, które może pier-wotnie oznaczało proste zobowiązanie nałożone przez Boga albo (od czasu do czasu) złożoną przez Boga obietnicę. W czasach późniejszych oznaczało ono wzajemne, oparte na przymierzu, stosunki między Bogiem, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomia

  (gr. “niezawisłość”) Wyraz, którego od czasów Immanuela Kanta (1724-1804) często uży-wano na oznaczenie prawa człowieka do samostanowienia w dziedzinie wolności moralnej i myśli religijnej.

  Ponieważ z niezależności tej korzystamy w świecie stworzonym i podtrzymywanym w istnieniu przez Boga, nasza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezbłędność

  Wyraz ten odnosi się przede wszystkim do jednego z ważniejszych rezultatów natchnienia biblijnego, czyli do zbawczej prawdy Pisma Świętego (DV 11). Ta prawda się wyłania stopniowo z natchnionego zapisu, ogniskuje się na Chrystusie i jest widoczna w całym Piśmie Świętym.

  Żeby można było ocenić...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autorytet

  (łac. “powaga”) Usprawiedliwione oczekiwanie, że rozkaz zostanie wykonany, a oświadczenie przyjęte jako prawdziwe. W Kościele źródłem wszelkiego autorytetu jest Chrystus, autorytet musi być sprawowany pod kierownictwem Ducha Świętego jako służba, a niejako podkreślanie władzy (por. Łk 22,24-27; LG...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atanazjańskie wyznanie wiary

  Wyznanie wiary, zwane także od słów je rozpoczynających “Quicumque vult” (łac. “Ktokolwiek chce”); fałszywie przypisuje sieje św. Atanazemu z Aleksandrii (ok. 296-373), powstało ono bowiem najprawdopodobniej w V wieku w południowej Francji. Jest w nim wiele wypowiedzi o Trójcy Przenajświętszej, o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ateizm

  (gr. “bezbożność”). Zaprzeczenie w teorii lub w praktyce istnienia Boga.

  Różne odmiany ateizmu wahają się między pełną tolerancji obojętnością, a wojującym odrzucaniem Boga, które zróżnicowane jest w zależności od tego, jak ktoś konkretnie pojmuje odrzuconego Boga, a także od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianizm

  Herezja potępiona na Soborze Nicejskim I (325); nazwa pochodzi od imienia kapłana alek-sandryjskiego, Ariusza (ok. 250 - 336), który twierdził, że Syn Boży nie był Bogiem z samej natury, lecz tylko pierwszym spośród stworzeń (por. DH 125-126, 130; ND 7,8).

  Arianizm spowodował wielki i po-ważny niepokój w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt

Do góry