Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Charyzmaty

  (gr. “dary”) Specjalne dary Ducha Świętego ponad te, które są ściśle potrzebne do zbawie-nia. Bywają one dawane jednostkom lub grupom (zob. 1 Kor 12; LG 10-12) na korzyść Kościoła i świata i zawsze powinna je ożywiać miłość (1 Kor 13, 1).

  Zob. dar języków.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celibat

  (łac. “bezżenność”). Rezygnacja z małżeństwa ze względów religijnych.

  Mnisi, mniszki oraz inni mężczyźni i kobiety prowadzący życie zakonne wyrażają to zobowiązanie ślubem. W Kościele rzymskim celibatu wymaga się od kandydatów do kapłaństwa; stałym diakonom nie wolno zawierać małżeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóg zapełniający luki

  Wyrażenie używane w odniesieniu do ludzi:

  a. szukających Boga w tych zjawiskach, których nauka jeszcze nie potrafi wyjaśnić,

  b. zapominających o tym, że Bóg jest aktywnie obecny we wszystkich procesach zachodzących w świecie stworzonym.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogumiłowcy

  (SCS “umiłowani przez Boga”). Dualistyczna i doketyczna sekta średniowieczna, która przez jakiś czas cieszyła się poparciem Bizancjum. Za jej założycieli uważano kapłana Jeremiasza (poło-wa X wieku; w Bułgarii) oraz jakiegoś Teofila (Bogumił to słowiański przekład greckiego imienia Teo-fil)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bierzmowanie

  Na Zachodzie nazwa jednego z siedmiu sakramentów, drugiego spośród sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Szafarz kładzie rękę na kandydata, namaszcza jego czoło krzyżmem i mówi: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

  W Kościele wschodnim bierzmowania - zwanego tam “namaszczeniem krzyżmem” -...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brewiarz

  (łac. “krótki spis, wyciąg”). W Kościele zachodnim książka lub książki, którymi się podczas codziennych modlitw posługują kapłani, a także inni wierni.

  Zawieraj ą one wszystkie psalmy, różne pieśni, czytania z Pisma Świętego, modlitwy, czytania z Ojców Kościoła lub innych pisarzy ascetycznych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bojaźń Boża

  W Starym Testamencie to głębokie poczucie religijności i synowskiego przywiązania, w którym się zawiera w skrócie nasza właściwa postawa wobec Boga (Hi 28,28; Prz 1,7; Syr 1, 11-20); nie należy jej utożsamiać z niewolniczym strachem.

  Zob. hesed, miłość, świętość, religijność.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Binitarianizm

  (łac. neologizm: “podwójny” w znaczeniu technicznym jako “dwuosobowy”). Nowoczesny wyraz na oznaczenie zawartych w Nowym Testamencie krótkich wyznań wiary (np. 1 Tm 2, 5-6; Rz 4, 24; 2 Kor 4, 14), w których jest wymienione tylko imię Ojca i Syna.

  Wyrażenia te występują w Nowym Testamencie obok formuł...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boże Ciało

  Uroczystość w Kościele zachodnim obchodzona po niedzieli Trójcy Przenajświętszej na pa-miątkę chwili, kiedy to Chrystus obdarował nas Eucharystią. Ustanowienie tej uroczystości jest zasługą św. Juliany z Liege (zm. 1258).

  Zob. eucharystia, najświętszy sakrament.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskup

  (gr. “nadzorca”). Człowiek obdarzony podczas święceń pełnią kapłaństwa i mający prawo do prowadzenia Kościoła partykularnego lub diecezji przez własne nauczanie, troskę duszpasterską i prze-wodniczenie podczas sprawowania liturgii.

  Jako następca apostołów, w łączności z biskupem Rzymu, ma z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry