Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cenobici

  (gr. “prowadzący życie we wspólnocie”). Na Wschodzie zakonnicy po ślubach, którzy żyją we wspólnocie i zachowują te same dla wszystkich wskazania co do życia wewnętrznego, czyli reguły.

  Zob. góra Athos, życie monastyczne, życie zakonne.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Buddyzm

  (sanskryt: “oświecony”). Jedna z religii świata założona w Indiach przez Siddharthę Gautamę Buddę (ok. 563 - ok. 483 przed Chr.). Istnieje w dwóch odmianach: buddyzm hinayana (sanskryt: “mały wóz”) albo buddyzm theravada (j. palijski: “stara nauka”) istniejący w Birmie, Sri Lance, Tajlandii i w innych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chór

  Specjalna część katedry lub kościoła przeznaczona dla śpiewaków, którzy swym śpiewem towa-rzyszą obrzędom liturgicznym. Początkowo chór był częścią świątyni, zajmowaną przez tych, którzy co-dziennie odmawiali Liturgię Godzin.

  Obecnie chóry często znajdują się na galerii, lub w jakimś innym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceremonia

  Jakakolwiek czynność religijna sprawowana w kościele, którą, jeżeli jest to nabożeństwo liturgiczne, zwykle prowadzi wyświęcony duchowny, a jeżeli jest to czynność paraliturgiczna, jak odmawianie różańca, często osoba świecka. Grecy mówią o akoluthia (“nabożeństwo kościelne”), które to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Byt

  Coś, co jest albo istnieje. Ponieważ wyraz “byt” można zastosować na oznaczenie czegokolwiek, ma on najmniejszą zawartość pojęciową. Jeżeli wypowiedź z Wj 3,14 (“Jestem, Który Jestem”) zinterpretujemy w świetle filozofii greckiej, możemy jako chrześcijanie mówić o Bogu jako o Bycie Najwyższym albo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chóry anielskie

  Sposób sklasyfikowania aniołów w dziewięciu chórach, wybiegający poza dane biblij-ne, a upowszechniony przez Dionizego Pseudo-Areopagitę, nieznanego z imienia pisarza chrześcijań-skiego z końca V lub początku VI wieku. Jego dziewięć chórów anielskich było podzielonych na trzy grupy po trzy chóry:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cezaropapizm

  Stosowana przez państwo praktyka wkraczania w sprawy kościelne pod pozorem strze-żenia interesów ludzi wierzących. W państwowej religii pogańskiej cesarze rzymscy byli odpowiedzial-nymi za kult najwyższymi pontifikami.

  Po przejściu na chrześcijaństwo wykazywali oni często brak po-szanowania dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy Kościoła

  Istotne właściwości Kościoła Chrystusowego: jedność, świętość, katolickość i apostol-skość (Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary). Kiedy Jan Wiklif (ok. 1330-1384) i Jan Hus (ok. 1372-1415) położyli nacisk na “duchową” stronę Kościoła, w roku 1431 dominikanin, kardynał Jan de...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter

  (gr. “znamię”). Niezmazywalne i niemożliwe do powtórzenia znamię na duszy (DH 1303, 1609; ND 1308, 1319) tych, którzy się stali członkami Ciała Chrystusa (przez chrzest i bierzmowanie) albo Jego pasterzami (przez święcenia). Teolodzy prawosławni mówią po prostu o niepowtarzalności pewnych podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celebrans

  Biskup, kapłan lub diakon, który prowadzi sprawowaną liturgię. Większe uwrażliwienie na czynne uczestnictwo w liturgii wszystkich wiernych oznacza, że obecnie mówimy o “przewodniczącym” zgromadzeniu, zwłaszcza jeśli Eucharystia jest koncelebrowana przez dwóch, lub więcej księży. Na Za-chodzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry