Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Chrześcijanie anonimowi

  Wyrażenie, którym się posługiwał Karl Rahner (1904-1984) na oznaczenie tych, którzy dzięki łasce udzielonej im przez Chrystusa zostali zbawieni, chociaż (nie z własnej winy) nigdy nie byli ochrzczeni i pozostawali poza wspólnotą chrześcijańską (por. LG 16 i GS 16). Rahner wprowadził to wyrażenie i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie malabarscy

  Różne ugrupowania chrześcijan obrządku wschodniego mieszkających w Kerala (południowozachodnie Indie). Bardziej znani są oni jako chrześcijanie św. Tomasza, ponieważ nawrócił ich św. Tomasz Apostoł i (jego grób się znajduje w pobliżu Madrasu). Dzieje św. Tomasza z III wieku opisują jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest przez polanie wodą

  Sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie głowy kandydata wodą. Wprowadzono ten sposób pierwotnie dla ludzi chorych, których nie można było zanurzyć w wodzie; w wieku XIII sposób ten przyjęto na Zachodzie jako zwyczajny przy udzielaniu chrztu.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest przez zanurzenie

  Zwyczajny sposób udzielania chrztu na Wschodzie prawosławnym i wśród baptystów na Zachodzie. Całe ciało kandydata, a przynajmniej jego głowę, trzykrotnie się całkowicie zanurza w wodzie.

  Zob. Kościoły wschodnie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia funkcjonalna

  Chrystologia, która skupia się na zbawczej działalności Chrystusa i dzięki temu w bardzo dużym stopniu zbiega się z soteriologią. Z konieczności jednak zakłada ona chrystologię ontologiczną, która się ogniskuje na tym, kim i czym jest sam Chrystus.

  Zob. chrystologia, soteriologia.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzczenie

  Przyjęcie do wspólnoty Kościoła, czego zewnętrznym znakiem jest otrzymanie chrześcijań-skiego imienia. Na Zachodzie dzieje się to podczas udzielania sakramentu chrztu, na Wschodzie natomiast z chrztem połączone jest bierzmowanie i pierwsza Komunia św.

  Zob. chrzest, inicjacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia oddolna

  Odmiana chrystologii, której podstawą i źródłem jest przebadanie ludzkich dziejów Chrystusa zwłaszcza tak, jak nam je przedstawiają Ewangelie synoptyczne.

  Zob. Chrystologia “logos-anthropos”, ewangelie synoptyczne, teologia antiocheńska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest

  (ogólnosłowiańskie “chrzcić” = “znaczyć krzyżem”; gr. “baptisma” = “zanurzenie”). Podstawo-wy sakrament “odrodzenia”, który sprawia, że człowiek ochrzczony staje się członkiem Kościoła, a przez to jest zdolny do przyjęcia innych sakramentów.

  Ochrzczeni po obmyciu wodą i uświęceniu przez Ducha...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia odgórna

  Odmiana chrystologii, której podstawą i źródłem jest fakt, że Jezus jest odwiecznym Słowem Bożym albo Synem Bożym, który zstąpił na nasz świat (J 1, 14).

  Zob. Chrystologia “logos-sarks”, teologia aleksandryjska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest dzieci

  Chodzi o chrzest niemowląt urodzonych w rodzinach chrześcijańskich. Nowy Testament pośrednio wskazuje na praktykę chrztu niemowląt, kiedy opowiada, że całe rodziny przyjmowały wiarę i sakrament chrztu (zob. Dz 10, 1-48; 16, 15, 33; 1 Kor 1, 16). W III wieku św. Cyprian (zm. 258) i Oryge-nes (ok. 185 -...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt

Do góry