Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Chwała

    Wzniosły majestat i promieniejący blask Boga objawionego w dziejach Izraela, szczególnie w Księdze Wyjścia (Wj 14,4, 17-18; 15, 1-21,) za pośrednictwem natury (Wj 24, 15-17; Ps 104, 31-32) i przez doświadczenia Bożej świętości (Iz 6, 1-7). Sw. Łukasz chwałę Bożą łączy z narodzeniem Jezusa (Łk 2...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 042

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Chwała Boża

    W Starym Testamencie pełne majestatu promieniowanie objawiającej się Bożej obecności (Wj 33, 18-23). Przez wcielenie chwała Syna Bożego ukazała się już w Jego życiu (J 1, 14), a dopełniła się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (J 17, 1, 4-5). Ludzie - podobnie jak aniołowie - zostali wezwani do...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /399

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Chrześcijaństwo

    1. Religia tych, którzy należą do Kościoła i do wspólnot chrześcijańskich.

    2. Wspólna nazwa oznaczająca chrześcijan, kraje chrześcijańskie oraz wpływ kulturalny i religijny religii chrześcijańskiej.

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /233

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ciało Chrystusa

    Wyrażenie oznaczające:

    a. ludzkie ciało Jezusa,

    b. zmartwychwstałego Jezusa obecnego w Eucharystii,

    c. Kościół (albo Mistyczne Ciało Chrystusa) ukształtowany z ludzi włączonych w Jego Ciało przez chrzest i przez Ducha Świętego,

    d. potocznie po łacinie (Corpus Christi) - Uroczystość obchodzoną w...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /539

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Chrześcijaństwo bizantyńskie

    Wspólna nazwa na oznaczenie chrześcijan, którzy należą do bizantyńskiej tradycji liturgicznej, prawnej, duchowej i teologicznej, wywodząca się od faktu przeniesienia przez Konstantyna Wielkiego w roku 330 stolicy państwa z Rzymu do Bizancjum nad Bosforem i przemiano-wania tego miasta na Konstantynopol.

    a...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 283

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cierpienie Boga

    Pytanie, czy na widok ludzkiej nędzy Bóg może cierpieć i czy rzeczywiście cierpi, czy też pozostaje “niewzruszony”. Chociaż Bóg w swej Bożej naturze nie może się zmieniać ani cierpieć, Syn Boży, mając ludzką naturę, cierpiał i umarł na krzyżu. Ta przerażająca śmierć wskazuje, że Bóg w pełen...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /567

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Chrześcijaństwo etiopskie

    Kościół w Etiopii został założony przez dwóch syryjskich świętych, Frumencjusza i Edecjusza; kiedy Frumencjusz został wyświęcony na biskupa (ok. 350 roku) przez św. Ata-nazego Wielkiego, Kościół w Etiopii przeszedł pod jurysdykcję patriarchy aleksandryjskiego. Wkrótce chrześcijaństwo stało się...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 023

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cmentarz

    (gr. “miejsce snu”). Teren, na którym grzebie się zmarłych. W niektórych krajach ci chrześci-janie, którzy nie należeli do grupy dominującej, często byli (a nawet czasem nadal są) chowani na oddzielnych cmentarzach, lub sektorach cmentarzy.

    Przykładem takiego cmentarza jest “Cmentarz prote-stancki” w...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 016

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Chrześcijaństwo koptyjskie

    (arab. “qubti” z gr. “egipski”). Kościół ten powołuje się na tradycję według której został założony przez św. Marka Ewangelistę, którego prawdopodobnie umęczono w Aleksandrii w roku 68.

    Pod koniec II wieku istniał samodzielnie, a po Soborze Chalcedońskim poszedł swoją drogą, utrzymując formę...

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 620

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Chrzest przez zanurzenie i polanie wodą

    Dawniej bardzo popularny, dzisiaj spotykany tylko u za-chodnich i wschodnich Syryjczyków sposób udzielania chrztu przez trzykrotne polanie wodą kandydata stojącego już w wodzie albo do niej schodzącego.

    Zob. Syryjski Kościół prawosławny.

    Ocena / Przedmiot / Teologia

    Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /266

    praca w formacie txt

Do góry