Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dary Ducha Świętego

  Sposoby ukazywania się Ducha Bożego w ludziach. Do ich wykazu w hebraj-skim tekście Izajasza 11, 2 (mądrość, rozum, rada, męstwo, wiedza i bojaźń Boża) Septuaginta i Wulgata dodają jeszcze pobożność jako dar siódmy.

  W początkowym zamyśle był to poetycki opis obfitości Bożych błogosławieństw...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czuwanie

  Ograniczanie, lub obywanie się bez snu, aby się modlić, zwłaszcza w wigilię uroczystego święta. Zwyczaj ten korzeniami sięga Kościoła pierwotnego, który, częściowo na podstawie przypowieści Jezusa wzywającej do czujności, oczekiwał, że Chrystus przyjdzie w chwale o północy i z tego względu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Communicatio in sacris

  (łac. “uczestnictwo w sprawach świętych”). Uczestnictwo w sprawowanej litur-gii, zwłaszcza w sakramentach, innego Kościoła niż własny (CIC 1365; CCEO 908, 1440), przez niektórych nazywane “interkomunią”, jeśli odnosi się tylko do współudziału w Eucharystii.

  Ruch ekumeniczny zachęca do dzielenia się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czystość

  Cnota, która umożliwia ludziom scalenie życia seksualnego z całą swoją osobowością odpowiednio do własnego powołania: dla żyjących w celibacie przez całkowitą wstrzemięźliwość, dla małżonków przez wierność, a dla ludzi samotnych przez panowanie nad sobą.

  Zob. małżeństwo, życie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Concursus Divinus

  (łac. “współdziałanie Boże”). Stale niezbędna współpraca Boga, która uzdalnia stworzenia do podejmowania, kontynuowania i doprowadzenia do końca działalności.

  Ponieważ stworzenia rozumne co jakiś czas popełniaj ą grzechy, stajemy przed zagadnieniem współdziałania Boga w czynno-ściach, które ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czysty poniedziałek

  Poniedziałek, który Grecy nazywają Kathara Deutera, a Rosjanie Czystij Poniedielnik; otwiera on przedwielkanocny, czterdziestodniowy okres postu, zwany “Wielkim” (nazywany tak, ponieważ prawosławni mają również inne okresy postu). Czysty poniedziałek jest dniem świętowania. Grecy zazwyczaj spędzają...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnoty teologalne

  Wiara, nadzieja i miłość, które są ukierunkowane bezpośrednio na Boga jak na Byt godny nieskończonego zaufania i miłości; któremu powinniśmy powierzyć całe nasze życie i całą naszą przyszłość (1 Kor 13,13; Ga 5,5-6; Kol 1,4-5; 1 Tes 1, 3; 5, 8; DH 1530-1531; ND 1933-1934; DV 5).

  Zob. agape...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnota

  Nawyk dobrego postępowania, która człowieka uzdalnia do postępowania w sposób właściwy łatwo, z przyjemnością i wytrwale. Przeciwieństwem jej jest wada albo stała skłonność do zła.

  Zob. czystość, etyka, nawyk, personalizm, teologia moralna, wybór zasadniczy.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo ormiańskie

  Armenia, od 23 września 1991 r. znowu niepodległy kraj (chociaż część jej dawnego terytorium nadal należy do Turcji i Iranu), odwołuje się do tego, że głosili w niej Ewangelię apostołowie: Tadeusz, Bartłomiej, Szymon i Juda. Wprawdzie chrześcijaństwo dotarło do Armenii już pod koniec I wieku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnoty kardynalne

  (łac. “wrzeciądz”). Roztropność, umiarkowanie, odwaga i sprawiedliwość, które ra-zem wzięte wspierają całą strukturę życia moralnego.

  Zob. roztropność, sprawiedliwość, teologia moralna, umiarkowanie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt

Do góry