Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Diakonisa

  We wczesnym Kościele kobieta pełniąca obowiązki podobne do obowiązków diakona. Diakonisa troszczyła się o chorych i ubogich oraz asystowała kapłanowi udzielającemu chrztu kobietom. Stan diakonisy, głównie ze względu na upowszechnienie się chrztu dzieci, zanikł w średniowieczu, ale odżył w wieku XIX...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denzinger

  Zbiór fragmentów zaczerpniętych z dokumentów Kościoła ułożonych chronologicznie, ogłoszony drukiem w roku 1854 przez Heinricha Josepha Denzingera. Trzydzieste siódme wydanie tego zbio-ru, przejrzane i poprawione przez Peter Hunermanna, ukazało się w roku 1991.

  Spośród innych dzieł Denzingera warto...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Corpus Iuris Canonici

  (łac. “Zbiór Przepisów Prawa Kanonicznego”). Główny zbiór praw Kościoła katolickiego, dopóki Benedykt XV nie ogłosił Kodeksu Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici) w roku 1917. Corpus Iuris Canonici powstawało w sześciu etapach:

  a. Gracjan, dwunastowieczny mnich z Bolonii, uporządkował prawo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyściec

  Stan tych ludzi, którzy umarli w przyjaźni z Bogiem, muszą jeszcze jednak odpokutować swoje osobiste grzechy (odpuszczone dzięki zasługom Chrystusa) i rozwinąć się duchowo, zanim się uradują wizją uszczęśliwiającą.

  Przytaczane zazwyczaj wypowiedzi Pisma Świętego (2 Mch 12, 38-46; Mt 5, 25-26; 12...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cud

  Wydarzenie spowodowane szczególnym Bożym działaniem, które wykracza poza normalne prawa natury i niesie ze sobą religijne orędzie dla ludu na dzień dzisiejszy i na czasy późniejsze. Cuda są wyda-rzeniami nie mającymi nic wspólnego ze zdumiewającymi czynami, są one bowiem zbawczymi i obja-wiającymi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czytanie

  Wybrane fragmenty (przede wszystkim Pisma Świętego) przeznaczone do czytania podczas sprawowania liturgii; jest to praktyka nawiązująca do synagogalnych czytań Prawa i Proroków.

  W czasie sprawowania Eucharystii czytania wzięte ze Starego Testamentu wy stępuj ą przed epistołą i Ewangelią.

  W Liturgii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyborium

  (gr. “kielich zrobiony z okrywy nasiennej lilii wodnej albo do niej podobny”). Naczynie więk-sze niż kielich mszalny, w którym się znajdują Hostie, albo do konsekracji i do udzielania Komunii św., albo do przechowywania w tabernakulum.

  Cyborium nazywa się także baldachim nad ołtarzem, w takich starych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czytanie w sercu

  (gr. “kardiognosis = wiedza, znajomość serca”). Wyrażenie zaczerpnięte ze wschod-niego chrześcijaństwa na oznaczenie wglądnięcia w ludzkie serce ogarnięte tęsknotą za Bogiem, który widzi, co się w sercu dzieje, i nie wydaje sądów na podstawie pozorów (np. 1 Sm 16, 7; Jr 20, 12).

  Sam Jezus także znał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas

  Platon (427-347 przed Chr.) określał czas jako “ruchomy obraz wieczności”, a Arystoteles (384-322 przed Chr.) jako miarę ruchu. Scholastycy dodawali, że czas został stworzony przez rozum, ponieważ tylko rozum może mierzyć “przedtem i potem”. Czasu egzystencjalnego, kiedy czekamy na coś, cierpimy, radujemy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Communicatio idiomatum

  (łac. “wzajemna wymiana przymiotów”). Wymiana przymiotów z powodu jedności bóstwa i człowieczeństwa w jednej i tej samej Osobie Wcielonego Syna Bożego.

  Oznacza to, że przymioty przysługujące jednej naturze mogą Mu być przypisywane nawet wtedy, gdy się o Nim mówi w odniesieniu do drugiej natury, np. “Syn...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt

Do góry