Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Donatyzm

  Schizma, która powstała ok. roku 311 z powodu konsekracji biskupiej Cecy liana z Kartaginy dokonanej przez biskupa Feliksa z Aptung, którego oskarżono o zdradę podczas prześladowania szalejącego za panowania cesarza Dioklecjana. Biskupi, którzy się z tą konsekracją nie zgadzali, wybrali na bi-skupa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Disciplina arcani

  (łac. “nakaz zachowania tajemnicy”). We wczesnym Kościele istniała zasada zacho-wywania w tajemnicy wszystkiego, co dotyczyło obrzędów i pouczeń związanych ze sprawami najświęt-szymi. Chodziło o to, aby mieć pewność, że katechumeni i poganie nie będą tych spraw traktowali bez uszanowania.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doskonałość

  Stan tych, którzy są dojrzali, wewnętrznie urobieni, i pozostają bez skazy (Hi 1,1). Kazanie na górze nazywa Boga wzorem naszej doskonałości (Mt 5, 48) i celem, który jest ściśle związany z do-kładnym wypełnieniem prawa miłości (Mk 2, 28-34; Kol 3, 14) oraz stanowi dążenie wypełniające całe nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmat

  (gr. “opinia, dekret”). Prawda przez Boga objawiona, jako taka podana do wierzenia przez nie-omylny Urząd Nauczycielski Kościoła i z tego powodu wiążąca raz na zawsze dla wszystkich wierzących (DH 3011, 3073-3075; ND 121, 839-840; LG 25).

  Mimo swojej powagi dogmaty nie są ostateczną nor-mą. Ostateczna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm

  (z łac. “duo = dwa”). Próba interpretacji rzeczywistości, która wyjaśnia wszystko przez przyję-cie istnienia dwóch niezależnych od siebie pierwotnych zasad.

  Przykładem dualizmu filozoficznego jest system kartezjański (Renę Descartes: 1596-1650); filozof ten wyjaśniał wszechświat istnieniem dwóch nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialog

  (gr. “rozmowa”). Kulturalna dyskusja między osobami o różnych przekonaniach, prowadzona w celu osiągnięcia porozumienia albo przynajmniej zbliżenia poglądów. Sobór Watykański II (1962-1965) zachęca katolików, by prowadzili dialog z całym światem (GS passim), z wyznawcami religii niechrześci-jańskich (AG...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diaspora

  (gr. “rozproszenie”). Początkowo wyraz ten stosowano do Żydów deportowanych podczas podboju asyryjskiego (722 przed Chr.) i babilońskiego (597 przed Chr.), w końcu jednak zaczął on oznaczać wszystkich Żydów żyjących poza granicami Palestyny (J 7, 25), których w czasach Jezusa w samej Aleksandrii mogło...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dedykacja Kościoła

  Uroczysty obrzęd zastrzeżony biskupowi lub jego delegatowi, wskutek którego pewien określony budynek zostaje przeznaczony do sprawowania chrześcijańskiego kultu i w ten sposób wskazuje na szczególną obecność Boga i Kościoła w świecie.

  Na Zachodzie obrzęd ten zazwyczaj obejmuje odprawienie Mszy św. i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt wiary

  (łac. “skarb, skarbiec”). To wszystko, co Bóg nam ostatecznie objawił przez Jezusa Chry-stusa dla naszego zbawienia, a co się uważa za skarb powierzony Kościołowi do przechowywania, wyja-śniania i wiernego głoszenia wszystkim ludziom aż do skończenia czasów (1 Tm 6, 20; 2 Tm 1, 12, 14; por. DV 10, GS...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  De fide

  (łac. “wchodzący w zakres wiary”). Stwierdzenie teologiczne, mające najwyższy stopień pewno-ści, pochodzące z Bożego objawienia i jako takie ogłoszone przez Urząd Nauczycielski Kościoła.

  Zob. dogmat, kwalifikacja teologiczna, urząd nauczycielski kościoła.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt

Do góry