Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dwanaście świąt

  Główne święta w roku liturgicznym wschodniego prawosławia, roku który zaczyna się pierwszego września. Są to:

  Narodzenie Matki Bożej, obchodzone 9 września (ikona często przedstawia poczęcie Maryi);

  Odnalezienie i Podwyższenie Krzyża Świętego, obchodzone 14 września;

  Wprowadzenie Świętej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewicze porodzenie

  Narodzenie dziecka bez interwencji ludzkiego ojca. Niektórzy nadal twierdzą, że opowiadanie o dziewiczym poczęciu Jezusa zostało zaczerpnięte z pogańskich mitów o kobietach, które wydały na świat nadzwyczajne dzieci przy współudziale bóstw męskich.

  Mity te jednak różnią się całkowicie od opowiadania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doketyzm

  (gr. “mniemanie, przypuszczenie, pozór”). Wczesnochrześcijańska herezja, według której Syn Boży był tylko pozornie człowiekiem. Ciało Jego uważano za rzeczywistość niebieską albo za ciało po-dobne tylko do tego, które mają ludzie; uważano nawet, że to Szymon Cyrenejczyk cierpiał zamiast Syna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchoburcy

  Sekta powstała pod koniec IV stulecia, która odmawiała Duchowi Świętemu pełni bóstwa. Jej zwolenników zwano także niewłaściwie macedonianami gdyż po śmierci biskupa Macedoniusza z Konstantynopola (zm. ok. 362) dołączyli do niej jego sprzymierzeńcy.

  Sekta ta została potępiona na Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doksologia

  (gr. “wysławianie”) Oddawanie chwały Bogu. Psalmy często wysławiają Boga (Ps 8, 66,150), podobnie dzieje się w Nowym Testamencie (Rz 16, 27; 1 Tm 6, 16; 1 P 4, 11; Ap 4, 11; 5,12).

  a. Wczesny Kościół rozwinął formułę, którą nazwano “doksologią subordynacjonistyczną”: “Chwała niech będzie Ojcu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowny

  Człowiek, któremu w Kościele powierzono jakiś urząd i związane z nim ściśle określone zo-bowiązania i uprawnienia ponad te, jakimi się cieszą ludzie świeccy, inne jednak niż te, jakie mają zakonnicy (por. CIC 232; CCEO 328). Człowiek świecki staje się duchownym z chwilą otrzymania święceń...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktor kościoła

  (łac. “uczony”). Tytuł nadawany niektórym świętym za znakomite i prawomyślne na-uczanie. Od wieku VIII na Zachodzie uznano czterech takich doktorów: papieża św. Grzegorza Wielkiego (ok. 540-604), św. Ambrożego z Mediolanu (ok. 330-395), św. Augustyna z Hippony (354-430) i św. Hieronima (ok. 342-420). W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Didache

  (gr. “nauka, nauczanie”). Utwór pochodzący mniej więcej z końca I wieku, kompilacja wielu źródeł dokonana przez wywodzącego się z kręgów żydowskich autora chrześcijańskiego osiadłego w zachodniej Syrii lub we wschodniej Azji Mniejszej.

  Ukazuje ona drogi prowadzące do życia lub do śmierci, a także...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryna

  (łac. “nauka”). Nauczanie Kościoła w wielu jego formach zmierzające nie tylko do przekazania autentycznych prawd wiary, ale także do dostarczenia pokarmu chrześcijańskiemu życiu i ożywieniu kultu.

  Zob. ortodoksja, urząd nauczycielski Kościoła.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diecezja

  (gr. “gospodarowanie, zarząd, administracja”).

  a. Administracyjny podział cesarstwa rzymskiego powstały w wyniku reorganizacji państwa rozpo-czętej przez cesarza Dioklecjana (ok. 245-316; w latach 284-305 cesarz rzymski). Z początkiem V stulecia takich diecezji było w cesarstwie rzymskim piętnaście...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt

Do góry