Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Eremici

  (od gr. “pustynia”). Ludzie, którzy się odsuwają od społeczności, żeby prowadzić życie samotne poświęcone modlitwie i umartwieniu. Miejsce, w którym tacy ludzie żyją, nazywa się eremem albo pustelnią. Wprawdzie po reformacji zmniejszyła się liczba eremitów, ale wiele elementów z ich życia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enkratycy

  (gr. “powstrzymujący się, wstrzemięźliwi”). Nazwa, której się używa na oznaczenie różnych wczesnochrześcijańskich postaci albo grup głoszących hasła krańcowe; zazwyczaj powstrzymywali się oni od mięsa, wina, a nawet od małżeństwa. To właśnie wśród takich skrajnych ugrupowań powstały niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka

  (gr. “zwyczaj, etos”). Ta gałąź filozofii, która zajmuje się studiami nad zasadami moralnymi, żeby ustalić, co jest dobre lub złe albo co człowiek może swobodnie czynić lub czego powinien unikać.

  Etyka deontologiczna, której przedstawicielem jest Immanuel Kant (1724-1804), uważa postępowanie ludzkie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm

  (gr. “świat zamieszkały”). Ogólnoświatowy ruch wśród chrześcijan, którzy przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela i - natchnieni przez Ducha Świętego - przez modlitwę, dialog, a także innymi sposobami poszukują możliwości usunięcia barier i zaprowadzenia takiej jedności Kościoła, jakiej chciał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm

  (łac. “istnienie”). Prąd filozoficzny, religijny i literacki, którego reprezentantami są pi-sarze tacy, jak: Soren Kierkegaard (1813-1855), Fiodor Dostojewski (1821-1881), Miguel de Unamuno (1864-1936), Karl Jaspers (1863-1969) i Martin Heidegger (1889-1976). Wywarł on poważny wpływ na teologię katolicką i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elekcja

  (łac. “wybór”). W prawie kanonicznym wyrazem “elekcja” oznacza się procedurę prawną dokonaną przez uprawnionych wyborców w celu wyznaczenia kogoś na stanowisko kościelne, np. wybór papieża przez kardynałów podczas konklawe (zob. CIC 349).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklezjologia

  (gr. “nauka o Kościele”). Gałąź teologii, która zajmuje się systematycznie początkami, na-turą, wyróżniającymi cechami oraz posłannictwem Kościoła.

  W Piśmie Świętym nie można wprawdzie odnaleźć wyraźnie sformułowanej nauki o Kościele, Nowy Testament podsuwa nam jednak różne jego obrazy, takie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /3 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emanacja

  (łac. “wypływanie, wydzielanie się”). Rzeczywistość, która ze swego źródła (z Boga) wypły-wa tak, jak światło wypływa ze słońca. Temu sposobowi wyrażania się, który sięga korzeniami do Plotyna i neoplatonizmu i był używany przez św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), sprzeciwiało się wielu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  (gr. “nauka o domu, o gospodarstwie”). Nauka o wzajemnym oddziaływaniu człowieka na to, co go otacza. Jako przedstawiciele Boga mężczyźni i kobiety mieli być odpowiedzialnymi gospodarzami tego, co stworzone (Rdz 1, 26-31; zob. Hi 28, 1 -2, 9-11).

  Zadaniem epoki mesjańskiej było przywrócenie tego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emmanuel

  (hebr. “Bóg z nami”). Symboliczne imię przeznaczone dla dziecka zapowiedzianego przez Izajasza królowi Achazowi (Iz 7,14). Św. Mateusz interpretuje ten znakjako proroctwo o narodzeniu Jezusa (Mt 1, 23) i kończy własną Ewangelię odpowiednią obietnicą: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni...” (Mt 28...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /23.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry