Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fragment Muratoriego

  Prawdopodobnie najstarszy wykaz ksiąg Nowego Testamentu; nazwa pochodzi od nazwiska księdza, bibliotekarza i archiwisty, księdza Ludwika Antoniego Muratoriego (1672-1750), który w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie odkrył go i opublikował w roku 1740.

  Ten złożony z 85 linijek łaciński rękopis jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnostycyzm

  (gr. “wiedza”). Dualistyczny prąd religijny, który:

  a. nawiązywał do żydowskich, chrześcijańskich i pogańskich źródeł,

  b. wyraźnie wyłonił się w II stuleciu,

  c. zbawienie ukazywał jako uwolnienie tego, co duchowe, od tego, co materialne i złe.

  Gnostycy chrześcijańscy odrzucali rzeczywiste...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundamentalizm

  (łac. “podstawa, fundament”). Kierunek w protestantyzmie XX wieku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, który ogólnie rzecz biorąc, broni takich podstawowych prawd wiary, jak bóstwo Chrystusa i Jego cielesne zmartwychwstanie, ale Pismo Święte interpretuje marginalizując historyczne uwarunkowania jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galukanizm

  (łac. “Gallus = Gal, Francuz”). Długo trwający prąd we Francji, którego odpowiedniki ist-niały także w innych krajach, mający na celu znaczne uniezależnienie się od papiestwa. Klasycznie został wyrażony w “Czterech artykułach gallikańskich”,

  a. zostały one ułożone przez biskupa Meaux, Jakuba...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunek literacki

  Szczególny styl albo forma zewnętrzna utworu pisanego. Może on być krótki (np. psalm lamentacyjny albo przypowieść w obrębie Ewangelii) lub dłuższy (np. Ewangelia bądź homilia jakiegoś Ojca Kościoła). Gatunek literacki trzeba interpretować odpowiednio do ogólnych zasad rządzących tym sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gloria

  (łac. “chwała”). Bardzo stary hymn, którego natchnieniem stały się słowa śpiewane przez aniołów podczas narodzin Chrystusa (Łk 2, 14). W Mszy łacińskiej recytuje się go albo śpiewa w niedziele (oprócz Adwentu i Wielkiego Postu), w uroczystości i święta. W Kościele wschodnim odmawia się go podczas...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glosolalia

  (gr. “mówienie językami”). Przerywane i niezrozumiałe wydawanie głosu przez człowieka, który w ten sposób został obdarowany przez Ducha Świętego podczas oddawania czci Bogu i podczas modlitw błagalnych (1 Kor 12, 10.28.30; 13,1.8; 14, 1-40; zob. Rz 8, 26).

  Człowiek obdarzony darem proroctwa, charyzmatem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forum internum

  (łac. “obszar wewnętrzny”). Obraz zaczerpnięty z miast rzymskich, gdzie forum funk-cjonowało nie tylko jako centrum życia politycznego i handlu, ale również religii i sprawiedliwości. W odniesieniu do naszego życia wewnętrznego oznacza zakres indywidualnego sumienia człowieka, do któ-rego tylko Bóg ma...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filokalia

  (gr. “umiłowanie piękna”).

  1. Antologia tekstów z pism Orygenesa (ok. 185 - ok. 254) sporządzona przez św. Bazylego Wiel-kiego (ok. 330-379) i św. Grzegorza z Nazjanzu (329-389).

  2. Ten sam tytuł wybrano dla antologii wypowiedzi na temat ascezy, życia samotnego i modlitwy serca zwanej hezychazmem; teksty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologia

  (gr. “nauka o zjawiskach”). Studium nad fenomenami, czyli zjawiskami, w przeciwień-stwie do noumena (gr. “rzeczy pojęte umysłem”), czyli do rzeczy takich, jakie są same w sobie, a nie takich, jakie nam się jawią.

  Po Immanuelu Kancie (1724-1804), który wprowadził ostre rozróżnienie mię-dzy światem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt

Do góry