Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hermeneutyka

  (gr. “dotyczący wyjaśniania” od Hermesa, posłańca bogów). Teoria i praktyka rozumie-nia i interpretowania tekstów, biblijnych lub innych. Hermeneutyka, której zadaniem jest:

  a. ustalanie pierwotnego znaczenia tekstu w powiązaniu z jego historycznymi uwarunkowaniami,

  b. wyrażenie tego znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hinduizm

  Jedna z głównych religii świata i główna religia na subkontynencie indyjskim. Hinduizm nie został założony przez jednego człowieka w określonym momencie historycznym, nie ma też jasno okre-ślonego zespołu prawd; przyjmuje istnienie wielu bogów, przede wszystkim istnienie Brahmy, który jest stwórcą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heroiczność cnót

  Praktykowanie cnót chrześcijańskich w stopniu nadzwyczajnym. Znamionami takiego heroizmu są: miłość, pokora i wytrwałość w długotrwałych trudnościach. Przed beatyfikacją i kanoniza-cją trzeba wykazać, że kandydat na ołtarze praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu nieprzeciętnym.

  Wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hagiografia

  (z gr. “święty i pisanie”). Książki i pisma opowiadające o życiu świętych. Pisma te sięgają wprawdzie czasów wczesnochrześcijańskich, hagiografia jednak naukowy charakter zawdzięcza bodźcowi, jaki otrzymała od jezuity Jana Bollanda (1596-1665).

  Jego dzieło kontynuują do dzisiaj jezuici zwani...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipopante

  (gr. “spotkanie”). Grecka nazwa święta Ofiarowania Pańskiego, kiedy to doszło do spotkania między Dzieciątkiem Jezus a Symeonem i Anną (Łk 2,22-38).

  Na Zachodzie w Średniowieczu święto to znano pod łacińską nazwą Occursus Domini (łac. “Spotkanie Pańskie”). W Jerozolimie obchodzono je przynajmniej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hesed

  (hebr. “pełna miłości uprzejmość”). Wyraz wskazujący na znamienną cechę Boga, a występujący w Starym Testamencie 254 razy, w tym w samych Psalmach 127 razy. Izraelici zwracają się do Boga, stosując wyrażenie “mój hesed (Ps 144, 2). Hesed oznacza miłosierną wierność Boga w dotrzymywaniu obietnic...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hagios

  (gr. “święty”). Grecka antyfona wzywająca Boga trzykrotnie, żeby ukazać pełnię Bożej świętości (zob. Iz 6, 3), stąd lepiej znana jako “Trisagion” (gr. “trzykroć święty”): “Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”.

  W liturgii rzymskiej używa się tej antyfony...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heteronomia

  (gr. “obce prawo”). Wyraz, którego używa się od czasów Immanuela Kanta (1724-1804) na oznaczenie stanu tych ludzi, którzy ani nie są samodzielni, ani samych siebie nie określają, lecz podlegają jakiemuś prawu zewnętrznemu.

  Ponieważ między nami a najwyższym Bożym autorytetem pośredniczy nasza stworzona...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hallel

  (hebr. “chwała”). Nazwa, jaką Żydzi nadają Psalmom 113-118 śpiewanym podczas takich uroczy-stości, jak Pascha (zob. Mt 26, 30), Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów (zob. J 7, 2).

  Alleluja (hebr. “Chwała Panu”) to wyraz, który często występuje w tych Psalmach, a którego często używaj ą wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hezychazm

  (gr. “spokojny”). Sposób uprawiania nieustannej modlitwy i prowadzenia życia ascetycznego, charakterystyczny dla chrześcijaństwa wschodniego. Uzdalnia on człowieka prowadzącego taki spo-sób życia do pozostawania w pełnym spokoju skupieniu w Bogu.

  Pod względem inspiracji i ogólnego podejścia początki...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt

Do góry