Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Homoios

  (gr. “podobny”). Termin odnoszący się do ugrupowania ariańskiego, na którego czele stał Aka-cjusz z Cezarei (zm. ok. 366); chciał on iść drogą pośrednią między semiarianami, a tymi, którzy przyjęli uchwały Soboru Nicejskiego I.

  Wskutek poparcia cesarza Konstancjusza II ich formuła (“Syn był we...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperdulia

  (gr. “więcej niż należna służba”). Szczególny rodzaj kultu okazywany Najświętszej Maryi Pannie jako Bożej Rodzicielce. Przewyższa on kult zwany dulia (gr. “służba, niewolnictwo”) okazywany innym świętym, jest jednak niższy niż tak zwana “latria" (gr. uwielbienie), czyli tylko Bogu należna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperatyw kategoryczny

  Według Immanuela Kanta (1724-1804) bezwarunkowa zasada moralna wiążąca wszystkich w sposób absolutny - w przeciwieństwie do imperatywu hipotetycznego, który ma moc wiążącą tylko ze względu na wybrany cel.

  Zob. etyka.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm

  (łac. “ludzki”). Prąd kulturalny, który podkreśla wartość rozumu, wolnej woli i godności istot ludzkich, a także ich zdolność do uczenia się i do postępu kulturalnego. Natchnieniem dla renesansowego humanizmu stało się odkrycie kultury klasycznej.

  Jego typowi przedstawiciele, chociaż często...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipostaza

  (gr. “substancja; to, co się znajduje pod czymś innym i jest jego podstawą”). Substancjalna natura albo rzeczywistość, będąca podstawą innej rzeczywistości (por. Hbr 1,3).

  Wyraz ten był źródłem powstawania wielu problemów podczas sporów chrystologicznych i trynitarnych w IV i V stuleciu, kiedy to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Husyci

  Zwolennicy Jana Husa (ok. 1369-1415), kapłana czeskiego, który był profesorem filozofii i teo-logii na uniwersytecie w Pradze. Zapoznał się on z reformatorskimi ideami Jana Wycliffe'a (ok. 1330-1384) i zaczął je rozpowszechniać.

  Został osądzony i spalony na stosie podczas Soboru w Konstancji (zob. DH 1201...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia

  (gr. “badanie”, “opowiadanie”). Zapisywanie i badanie ważnych wydarzeń z życia ludzkiego na stopniu lokalnym, narodowym, międzynarodowym lub światowym.

  Historycy współcześni, posługujący się starannie dowodami z dostępnej przeszłości, doszli do poznania, w jaki sposób założenia, metody oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm

  (gr. “pojęcie”) Całościowa interpretacja rzeczywistości i historii, w której idee i ideały maj ą przewagę nad konkretnym doświadczeniem i nad przedmiotami będącymi w zasięgu zewnętrznego doznawania.

  W sposób bardziej specyficzny przez idealizm rozumiemy każdy taki system filozoficzny, który wszystko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia teologii

  Systematyczne próby zrozumienia i wyjaśnienia objawienia, trwające od czasów Nowego Testamentu po Sobór Watykański II, oraz jego następstwa. Św. Paweł, św. Jan, św. Łukasz i inni autorzy ksiąg Nowego Testamentu - jeszcze bardziej niż ich poprzednicy w Starym Testamencie - pozostawili nam natchnione...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia prawd

  Zasada interpretowania (nie selekcjonowania!) prawd wiary oparta na tym, jak się one zbliżają do centralnej tajemnicy wiary, mianowicie do objawienia Trójcy Przenajświętszej, które nam przyniósł Chrystus i przez które zostaliśmy zbawieni w Duchu Świętym.

  Ta zasada została jasno sformu-łowana na Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora Dodano /23.11.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt

Do góry