Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Istota i energie

  Kluczowe rozróżnienie w teologii św. Grzegorza Palamasa (ok. 1296-1359), według którego istota Boża pozostaje niepoznawalna, inaczej niż “energie” albo formy Bożego oddziaływania dające życie i objawiające Boga. To rozróżnienie w Bogu zostało wymyślone po to, aby ochronić zarówno nasze przebóstwienie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jehowa

  Wyraz niewłaściwy na oznaczenie Boga, powstały w czasach Renesansu. Powstał wskutek zla-nia dwóch wyrazów hebrajskich oznaczających Boga, mianowicie ze spółgłosek JHVH albo YHWH oraz samogłosek należących do wyrazu “Adonai” (hebr. “Pan”), przy czym początkowe “a” ze względów brzmieniowych zamieniło...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i istnienie

  W systemie filozoficznym św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274) podstawowe, istot-ne rozróżnienie między dwoma zasadami bytu, które odpowiada za ostateczny skład tego wszystkiego, co istnieje w świecie stworzonym. Akt istnienia sprawia, że urzeczywistnia się potencjalność istoty, i dzięki temu cieszy się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja

  (łac. “badanie, śledztwo”). Specjalny kościelny trybunał sądowy, którego zadaniem było śle-dzenie, aresztowanie, sądzenie i karanie heretyków.

  Ten sposób postępowania upowszechnił się za cza-sów Innocentego III (1160-1216), a powstał z przekonania, że herezja powinna być likwidowana, ponie-waż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjacja

  (łac. “wprowadzenie, wtajemniczenie”). Stopniowe wprowadzanie w tajemnice religii. Chrześcijaństwo na początku swego istnienia spotkało się z konkurencją ze strony religii bliskowschodnich, których cechą znamienną była nauka dostępna tylko dla wtajemniczonych oraz kult, w który neofitów wprowadzano...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ikona

  (gr. “obraz, wizerunek”). Obraz święty, namalowany na drewnie albo ukształtowany w formie mozaiki. Ikony są zazwyczaj obrazami bez zastosowania perspektywy, nawet jeżeli czasem kontury szat są malowane na osłonach.

  Osoby i wydarzenia na ikonach są przedstawiane raczej symbolicznie niż realistycznie i w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holokaust

  (gr. “coś całkowicie spalonego, całopalenie, ofiara całopalna”). Wyraz od czasu drugiej wojny światowej używany na oznaczenie sześciu milionów Żydów zamordowanych przez nazistów usiłujących wyniszczyć cały naród żydowski.

  Żydowskie określenie Holokaustu “Szoah” zostało użyte zarówno w dokumencie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ikonostas

  (gr. “ściana z obrazami”). W Kościołach wschodnich zasłona albo ściana pokryta obrazami, która oddziela nawę świątyni od sanktuarium. Sanktuarium jest symbolem nieba, a nawa ziemi. Obie części świątyni pokrywa jednak jeden i ten sam dach, żeby pokazać, że podczas sprawowania liturgii my na ziemi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homilia

  (gr. “przebywanie razem”, “rozmowa”; stąd: przemawianie podczas zgromadzenia, kazanie). Pierwotnie wyjaśnianie Pisma Świętego podczas sprawowania chrześcijańskich nabożeństw - zwyczaj wywodzący się z podobnych praktyk stosowanych w synagogach żydowskich (zob. Łk 4, 16-22; Dz 13, 15). Z czasem wyrazem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immanencja Boża

  (łac. “pozostawanie w czymś, trwanie”). Obeność Boża we wszystkim i wszędzie (zob. Ps 139). Jeżeli się jej nie uzupełni przez pojęcie Bożej transcendencji, która oznacza, że Bóg istnieje także ponad i poza wszechświatem, to pojęcie immanencji może doprowadzić do panteizmu.

  Zob. panenteizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt

Do góry