Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jeruzalem

  (hebr. “miasto pokoju”). Miasto króla i kapłana Melchizedeka, który udzielił błogosławień-stwa Abrahamowi (Rdz 14, 18-20). Zbudowane w strategicznym punkcie na górze Syjon i na przyległych wzgórzach, Jeruzalem było twierdzą oporu Jebuzytów przeciwko nacierającym Izraelitom.

  Około roku 1000 przed...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izrael

  (hebr. “Bóg panuje”). Naród hebrajski albo żydowski wywodzący się od Jakuba, który otrzymał to imię, ponieważ “walczył z Bogiem” (Rdz 32,28-29). Po śmierci Salomona (ok. 953 przed Chr.) doszło do podziału dwunastu pokoleń izraelskich (Rdz 49, 1-28) na Królestwo Południowe (Juda), którego stolicą była...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interdykt

  (łac. “zakaz, wykluczenie”). Rzadko stosowana kara kościelna, w Kodeksie Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich nazywana “ekskomuniką mniejszą” (CCEO 1431), która czasowo pozbawia przestępców pewnych uprawnień duchownych oraz pewnych funkcji, ale ich nie wyklucza ze wspólnoty Kościoła. Zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ja i Ty

  Tytuł krótkiej pracy żydowskiego myśliciela religijnego, Martina Bubera (1878-1965). Po raz pierwszy została ona wydana w roku 1923 w Niemczech i wywarła wielki wpływ na późniejszą filozofię i teologię. Buber walczył o wprowadzenie jakościowej różnicy między stosunkiem do rzeczy oraz posługiwaniem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intuicja

  (łac. “uważne oglądanie, przyglądanie się”). Bezpośrednie uchwycenie rzeczywistości umysłem lub zmysłami. Bezpośrednie pojmowanie umysłowe przypisuje się zazwyczaj aniołom, którzy będąc czystymi duchami, nie potrzebują stosować rozumowania, by wyprowadzać wnioski.

  W mniejszym stopniu władza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jahwe

  (pochodzenie wyrazu niepewne). Imię własne Boga Żydów, równie często określanego jako Elohim (jest to wspólne Semitom imię Boga). Imię “Jahwe” pojawia się w opowiadaniach o stworzeniu i o dziejach patriarchów (zob. Rdz 2, 4; 4, 26; 12, 8; 26, 25).

  Może to być jednak anachronizm, mianowicie może imię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Irenizm

  (z gr. “pokój”). Pokojowe albo łagodzące podejście do zagadnień związanych z jednością Kościoła, które może prowadzić do prób zacierania rzeczywistych różnic między chrześcijanami albo do upowszechniania porozumienia kosztem prawdy, czyli do zajęcia stanowiska, które zostało słusznie potę-pione...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jansenizm

  Ruch teologiczny i duchowy, którego cechą znamienną była surowość moralna i pesymi-styczny pogląd na stan człowieka. Nazwa pochodzi od nazwiska Kornela Ottona Jansena (1585-1638), który w roku 1636 został wyświęcony na biskupa Ypres w Belgii.

  Wraz ze swoim przyjacielem, Janem Duvergierem de Hauranne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Islam

  (arab. “poddanie się” woli Bożej). Religia ogólnoświatowa, która Mahometa (ok. 570-632) uznaje za ostatniego proroka Bożego (“rasul”, czyli posłaniec), znajdującego się w szeregu rozpoczętym przez Abrahama i kontynuowanym przez Jezusa.

  Mahomet potępiał Żydów za to, że odmówili przyjęcia Jezusa, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednoznaczność

  Orzekanie o wszystkich podmiotach - także o Bogu - w dokładnie ten sam sposób. Ten sposób postępowania może jednak nasuwać wniosek, że nie ma żadnej istotnej różnicy między Bogiem a człowiekiem, i może on doprowadzić do monizmu w filozofii i do panteizmu w teologii.

  Zob. analogia, monizm, panteizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt

Do góry