Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kalendarz gregoriański

  Reforma kalendarza, wprowadzona przez papieża Grzegorza XIII, który w roku 1582 kazał pominąć dni od 5-14 października. W poprzednim kalendarzu juliańskim, utworzonym przez Juliusza Cezara w 45 r. prz. Chr., “rok” trwał trochę dłużej niż faktyczna ilość czasu potrzebnego ziemi na obrót dookoła...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jurysdykcja

  (łac. “orzeczenie prawne”). Oparta na przepisach prawnych władza osądzania, co jest dobre lub złe, i do odpowiedniego postępowania.

  W prawie kanonicznym przez jurysdykcję rozumie się prawo i obowiązek sprawowania rządów wewnątrz Kościoła, przy czym uważa się, że jest to władza we właściwym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język hebrajski

  Stary, klasyczny język, w którym napisano niemal wszystkie księgi Starego Testamen-tu. Po niewoli babilońskiej jego miejsce zajął język aramejski, toteż hebrajski mniej więcej w IV wieku przed Chrystusem przestał być językiem używanym w mowie potocznej. Odrodził się jednak współcześnie jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jutrznia

  Starodawna oficjalna modlitwa poranna Kościoła zachodniego, zwana laudes matutinae, czyli “wychwalanie o brzasku”. Wyrażenie “o brzasku” pochodzi stąd, że w klasztorach jutrznię odmawiano wczesnym rankiem; w katedrach te same modlitwy zwano po prostu laudes, czyli “wychwalanie”.

  Z tych dwóch sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Języki narodowe

  Języki ludowe, którymi się posługuje liturgia. Liturgie zazwyczaj zaczynały od języków miejscowych, chyba że inny język został wprowadzony przez misjonarzy albo przez naród podbijający.

  Dzieje liturgii wskazuj ą jednak stale na głębsze religijne zjawisko, mianowicie na napięcie, jakie istnieje między...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaddisz lub Qaddis

  (heb. “święty”) Bardzo stara doksologia żydowska, używana w modlitwie codzien-nej w synagodze. Wysławia Imię Boże za Jego wielkość i świętość, zanosi prośby analogiczne do dwóch próśb w Modlitwie Pańskiej, oraz wtóruje słowom z Księgi Ezechiela 38, 23: “Tak okażę się wielkim i świętym, tak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jom Kippur

  (hebr. “dzień pokuty”). Jedyny obowiązkowy żydowski dzień postu, obchodzony na przełomie września i października (Kpł 16, 1-34; Lb 29, 7-11). Żeby wynagrodzić za grzechy Izraela, w świą-tyni odbywał się drobiazgowy obrządek, który kończył się obarczeniem grzechami narodu kozła ofiarnego i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kadzidło

  Słodko pachnąca żywica, lub wonne korzenie palone na rozżarzonych węglach w kadzielnicy. Pali sieje podczas procesji lub by uczcić ewangeliarz, lekcjonarz, chleb i wino, które będą użyte podczas Eucharystii oraz ciała żywych i zmarłych chrześcijan.

  Kadzidło towarzyszy modlitwom uwielbienia i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józefinizm

  Działanie mające na celu uzyskanie przewagi państwa w sprawach kościelnych. Było ono owocem Oświecenia, a zastosowane zostało przez Józefa II w Austrii (cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego w latach 1765-1790), któremu nawet - z powodu ingerowania w sprawy kościelne - nadano przy-domek “cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intencja

  (łac. “zamiar, chęć”). Zamiar, dla którego człowiek coś czyni. “Czystość” intencji wypływa z takiego działania, które się kieruje całkowicie uczciwymi zamiarami. Żeby można było ważnie udzielić sakramentów świętych, szafarz musi mieć przynajmniej intencję czynienia tego, co czyni Kościół (DH...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt

Do góry