Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Katechumeni

  Ludzie przygotowujący się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W Ko-ściele pierwotnym zajmowali oni osobne wyznaczone im miejsca podczas Liturgii Słowa. Diakon uroczy-ście wydawał im rozkaz odejścia ze zgromadzenia przed modlitwą wiernych.

  Zob. liturgia słowa, inicjacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłaństwo

  Udział w funkcji Chrystusa jako proroka, kapłana i króla. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania wszyscy wierni uczestniczą w tych funkcjach, a duchowni maj ą w nich szczególny udział na mocy sakramentu święceń (zob. DH 1326; ND 1705; PO 1; AA 10). Dla swej posługi otrzymują szczególne dary dla dobra...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanonik

  W Kościele łacińskim tytuł nadawany często kapłanom, którzy wspomagaj ą grupę duchow-nych w katedrze lub w kościele kolegiackim (por. CIC 503-510).

  Pozostają oni pod bezpośrednią jurys-dykcją miejscowego ordynariusza i są zobowiązani do wspólnego sprawowania pewnych obrzędów liturgicznych, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardynał

  (łac. “zawias”). Tytuł tych, którzy pełnią funkcję bliskich doradców papieskich w kierowaniu całym Kościołem, tworzą Kolegium Kardynalskie, zbierają się razem z papieżem na zwykłe i nadzwy-czajne spotkania zwane “konsystorzami” (z łac. “stać razem”) oraz wybierają papieża (CIC 49-59).

  Początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kadzielnica

  Naczynie, które zawiera rozżarzone węgle, używane do palenia kadzidła podczas Mszy św. oraz innych ceremonii, takich jak błogosławieństwo eucharystyczne, Liturgia Godzin, procesje i pogrzeby.

  Zob. błogosławieństwo eucharystyczne, ceremonia, eucharystia, kadzidło, liturgia godzin, pogrzeb 1.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jubileusz

  (heb. “trąba z rogu baraniego”). Żydowskie prawo nakazujące świętowanie każdego pięćdzie-siątego roku poprzez wyzwalanie niewolników, umarzanie długów hipotecznych oraz pozostawianie zie-mi odłogiem (Kpł 25, 8-12); wydaje się iż nigdy tego nie stosowano.

  Od czasu kiedy Bonifacy VIII (papież w latach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus Chrystus

  (hebr. “Bóg zbawia” i gr. “Pomazaniec”). Urodzony ok. 4-6 r. przed naszą erą i ukrzy-żowany w ok. 30 roku naszej ery, założyciel chrześcijaństwa, uznany za jedną z Osób Boskich (Syn Bo-ży) w dwóch naturach (jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem).

  Gdy Albert Schweitzer (1875-1965) wykazał, jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kairos

  (gr. “czas właściwy”). Wyraz, którego się używa nie tylko tak, jak wyrazu chronos (gr. “czas”) na oznaczenie serii wydarzeń historycznych (2 Tm 4, 3), ale także na oznaczenie chwili, w której Bóg w szczególny sposób wkracza w momentach zwrotnych dziejów zbawienia (Mk 1, 15).

  W znaczeniu szczególnym kairos (w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Judaizm

  Religia Żydów, narodu wywodzącego się od Abrahama, wyprowadzonego z Egiptu i w szczególny sposób wybranego przez Boga (Rz 9-11). W czasie niewoli babilońskiej (587-539 przed Chr.) stała się ona ściśle i jasno monoteistyczna. Żydzi przeżyli stulecia obcego panowania, zburzenie Jerozolimy w roku 70 po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus historyczny

  Jezus ziemski, znany “wyłącznie” z badań historycznych bez uciekania się do wiary. Często “Jezusa historycznego” przeciwstawiano “Jezusowi kerygmatycznemu”, czyli takiemu, w jakiego Kościół wierzy i jakiego przepowiada. Obecnie przyjmuje się powszechnie, że jest rzeczą niemożliwą napisanie biografii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt

Do góry