Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kodeks Prawa Kanonicznego (CIC)

  Ostatecznie wiążący kodeks prawa dla Kościoła rzymskiego. Jego rewizję w świetle nadchodzącego ekumenicznego Soboru Watykańskiego II (1962-1965) zapowiedział papież Jan XXIII w 1959 r. Kodeks zredagowano po rozległych wspólnych naradach z biskupami i konfe-rencjami episkopatów.

  Kodeks Prawa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazuistyka

  (łac. “przypadek”). Zastosowanie ogólnych zasad moralnych w osądzaniu szczegółowych przypadków z uwzględnieniem konkretnych okoliczności, przy poszukiwaniu woli Bożej.

  Zob. probabilizm, teologia moralna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (CCEO)

  Zarys prawa kanonicznego dla Kościołów wschodnich ogłoszony przez papieża Jana Pawła II (ur. 1920) w roku 1990. Już w roku 1927 - w dziesięć lat po ogłoszeniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (CIC) przez papieża Benedykta XV - Kongregacja do Spraw Kościoła Wschodniego (obecnie: Kościołów) zwróciła uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kenoza

  (gr. “odarcie, ogołocenie”). Uniżenie samego siebie, jakiemu się Druga Osoba Trójcy Przenaj-świętszej poddała wskutek wcielenia (Flp 2, 5-11; zob. 2 Kor 8, 9). Nie oznaczało to i nie mogło ozna-czać utraty Bożej natury lub substancji.

  Odnosi się to raczej do przyjęcia ograniczeń związanych z ludz-kim...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegialność

  (śrdw.-łac. “collegium, zrzeszenie”). Odpowiedzialność za cały Kościół ciążąca na biskupach wzajemnie ze sobą połączonych i zachowujących łączność z głową kolegium biskupów, papieżem (LG 22-23, CIC 336-341; CCEO 49-54).

  Kolegialność najwyraźniej występuje podczas obrad soboru powszechnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiddusz

  (hebr. “poświęcenie”). Nazwa nadawana bardzo staremu żydowskiemu sposobowi zachowywania szabatu i innych świąt obowiązkowych. W wigilię święta (np. w piątek wieczorem przed szabatem) podczas wieczerzy głowa rodziny podaje wszystkim obecnym kubek wina i odmawia błogosławieństwo.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolekta

  (łac. “zbierać”). Pierwsza zmienna modlitwa podczas Mszy św. odprawianej w obrządku łaciń-skim, następująca bezpośrednio po akcie pokutnym, a w niedziele, uroczystości i święta – po Gloria. Wyraża ona to, o co zgromadzenie może się w milczeniu modlić i w ten sposób “zbiera” jego modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kielich

  Naczynie, do którego się wlewa wino przeznaczone do konsekracji podczas sprawowania Eucharystii. Na Zachodzie używa się kielichów mniejszych od czasu, kiedy zgromadzenie wiernych nie przyjmuje Komunii św. pod dwoma postaciami, co zostało zatwierdzone przez Sobór w Konstancji w 1415 roku (zob. DH 1198-1200; ND...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katedra

  (gr. “siedziba”).

  1. Tron biskupa w kościele katedralnym, będący najstarszym znakiem jego urzędu, dawniejszym niż późniejsze emblematy, takie jak pierścień i mitra.

  Tron biskupi znajdował się za ołtarzem, a otaczały go niższe krzesła przeznaczone dla kapłanów koncelebrujących. Z tego miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanonizacja

  Uroczyste i oficjalne stwierdzenie Kościoła, że jeden z jego zmarłych i uprzednio beatyfikowanych członków znajduje się wśród świętych w niebie i że można się do niego publicznie modlić, a także oddawać mu publiczną cześć (por. CIC 1186-1190; CCEO 201 § 2, 884-885, 1057). To orzeczenie jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt

Do góry