Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zapalne albo usznopochodne porażenie nerwu twarzowego

  Obwodowe porażenie nerwu twarzowego, które przynajmniej częściowo jest odwracalne, może być spowodowane wirusami neurotropowymi, takimi jak herpes zoster (patrz str. 138), Coxsackie albo wirus poliomyelitis oraz przez neuroalergiczne zapalenie wielokorzonkowe, chorobę Guillain-Barre’a albo sarkoidozę. To...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz ciśnieniowy ucha

  Objawy: ostry ból, pulsujący szum w uchu, niedosłuch i niekiedy zawrót głowy i zaburzenie równowagi.

  Patogeneza. Nagle zmiany ciśnienia powietrza wywołujące bezwzgledne lub względne obniżenie ciśnienia w uchu środkowym, powodują krwawienie do błony śluzowej ucha środkowego i do błony bębenkowej, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa nosa jako narząd ochronny

  Nos poza czynnością ogrzewania, nawilżania i oczyszczania wdychanego powietrza pełni też rolę ochronnąi, polegającą na wysoce zróżnicowanym, sprawnym oraz wielostronnym potencjale oporu przeciwko wpływom środowiska zewnętrznego na ciało. Podstawowym .składnikiem tego., układu„obroiinego jest aparat...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba kesonowa i wypadki przy nurkowaniu

  Wypadki takie zdarzają się ludziom pracującym pod wodą pod ciśnieniem kilku atmosfer. Mogą się leż zdarzyć w sporcie amatorskim przy zbyt nagłym wynurzaniu się ze zbyt dużej głębokości.

  Objawy

  •    Zawroty głowy, wymioty, ból głowy

  •    Szum w uszach i szybko postępujący ubytek słuchu

  •...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory niezłośliwe narządu słuchu

  Do guzów niezłośliwych zalicza się: kaszak za małżowiną uszną, bliznowiec, naczy-niak krwionośny, naczyniak chłonny, torbiel skórzasta, wlókniak, brodawczak, ro-gowiak, tluszczak i znamię.

  Leczenie: usunięcie chirurgiczne.

  Do guzów przewodu słuchowego zalicza się również przerost kości, spowodowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa patofizjologii zaburzeń słuchu

  Głuchota przewodzeniowa, czyli ucha środkowego, jest wywołana uszkodzeniem narządu przenoszącego bodziec. Objawem charakterystycznym tego typu utraty słuchu jest to, że przewodnictwo kostne działa lepiej niż przewodnictwo powietrzne. Obniżenie progów słyszenia dla przewodnictwa powietrznego związane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ powietrzny kości skroniowej

  Wyrostek sutkowaty zaczyna rozwijać się po urodzeniu początkowo jako mała guzowatość, która ulega pneumatyzacji wraz ze wzrostem jamy sutkowej. W pierwszym roku życia jest on zbudowany z kości gąbczastej tak, że właściwe zapalenie wyrostka sutkowatego nie może się rozwinąć. Między 5 a 6 rokiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność kanałów półkolistych: pomiar przyśpieszenia kątowego

  Dodatnie lub ujemne przyśpieszenie kątowe powoduje ruch śródchlonki w kanałach półkolistych położonych w płaszczyźnie działania siły odśrodkowej. Bodziec wpływa zawsze na kanały półkoliste obustronnie i osklepek po jednej stronie przemieszczany jest w kierunku lagiewki (pobudzenie dobańkowe), a po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodkowe połączenia narządu równowagi

  Dwubiegunowe neurony zwoju przedsionkowego wysyłają swoje obwodowe wypustki w formie dwóch oddzielnych pęczków włókien do komórek zmysłowych w plamce lagiewki, do kanałów półkolistych bocznego i górnego (część górna) oraz kanału półkolistego tylnego (część dolna).

  Wypustki dośrodkowe łączą się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakościowa ocena czynności trąbki

  Próba Valsavy. Zasadą tego badania jest zademonstrowanie prawidłowej drożności trąbki słuchowej bez przyrządów. Ujemny wynik tej próby nie potwierdza patologicznego zamknięcia trąbki i może być konieczne wykonanie dalszych prób czynnościowych.

  Po głębokim wdechu chory uciska nos i zamyka usta, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /3 230

  praca w formacie txt

Do góry