Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Konsekracja

  Uroczysty akt, przez który człowieka lub rzecz w szczególny sposób przeznacza się dla Boga. Ludzi się konsekruje, kiedy się ich przeznacza do czynności świętych, budynki - kiedy się je przeznacza dla kultu, chleb i wino konsekruje się w najważniejszej chwili podczas sprawowania Eucharystii.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondakion

  (gr. “krótki”). Jedna z najstarszych i najważniejszych odmian hymnu liturgicznego w Koście-le wschodnim, wywodząca się z V lub VI stulecia; nazwa pochodzi prawdopodobnie od krótkiego kawałka deski, dokoła której tekst był owinięty; może ona jednak pochodzić także stąd, że kompozycja zwięźle poddaje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsubstancjacja

  (łac. “istnienie razem różnych substancji”). Potępiony przez Sobór Trydencki (1545-1563) pogląd, że po przeistoczeniu substancje chleba i wina nadal istnieją obok substancji Ciała i Krwi Pańskiej (zob. DH 1652; ND 1527).

  Zob. przeistoczenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunia święta

  Udział w Ciele Chrystusa przez przyjęcie konsekrowanej Hostii w czasie Mszy św. i po należnym przygotowaniu (np. poprzez jednogodzinny “post”, czyli powstrzymanie się od jedzenia i picia, za wyjątkiem wody, oraz, gdy jest taka potrzeba, przez wyspowiadanie się z grzechów ciężkich).

  Jeżeli się Komunię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolickość

  (gr. “powszechność”). Cecha prawdziwego i nie podzielonego Kościoła, która sprawia, że obejmuje on wszystko i jednoczy w jeden Lud Boży ludzi różnych ras, języków i kultur (por. LG 13).

  Zob. cechy kościoła, sobornost', wkorzenienie w kulturę.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło hermeneutyczne

  Pojęcie rozwinięte - w różnym czasie - przez Martina Heideggera (1889-1976), Rudolfa Bultmanna (1884-1976), Hansa Georga Gadamera (ur. 1900) i innych w nawiązaniu do starań interpretatorów o znalezienie znaczenia tekstu.

  W szczególnej sytuacji historycznej i mając już jakieś rozeznanie co do treści danego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztor

  Dom zakonników lub zakonnic, żyjących według zatwierdzonej reguły pod kierownictwem uprawnionych do tego przełożonych. Klasztory zgromadzeń zakonnych czynnych różnią się od klaszto-rów mniszych i monasterów wschodnich (CIC 609,614-616; CCEO 433).

  Zwłaszcza na Wschodzie klasz-tory są rozumiane jako dom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm

  Ogólnoświatowa jedność w wierze i sposobie życia, utożsamiana często z rzymskim Kościołem katolickim; do katolickości odwołuje się także Kościół anglikański i prawosławny.

  Zob. ekumenizm, kościoły.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klerykalizm

  Starania kleru o to, by zwiększyć swój wpływ na sprawy niekościelne, a także stanowisko w sprawach duszpasterskich i teologicznych zmierzające do tego, by wszystko skupiało się w ręku du-chowieństwa.

  Zob. antyklerykałem.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazanie

  (ze staropolskiego: “kazać = mówić, nauczać”). Głoszenie Słowa Bożego podczas sprawowania kultu chrześcijańskiego albo w postaci zachęty do nawrócenia i oddawania czci Bogu. Jezus, poprzedzony przez Jana Chrzciciela (Mk 1, 1-8), głosił dobrą nowinę o Bogu (Mk 1, 14-15) i wysłał Dwunastu na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt

Do góry