Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kościół wschodni, asyryjski

  Środkowowschodni Kościół, najstarszy z tych, które przetrwały po zerwaniu łączności z Kościołem powszechnym, obecnym na Zachodzie i na Wschodzie. Ta odmiana chrześci-jaństwa rozwijała się pod niewielkim wpływem greckim, ponieważ Kościół ten został założony w bardzo wczesnym etapie rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół

  Wyraz pochodzenia staroczeskiego zapożyczony za pośrednictwem staroniemieckiego z łaciń-skiego (“castellum” = miejsce obwarowane, zamek, twierdza). W obecnym języku polskim ma dwa znaczenia:

  1. “budynek dostosowany do potrzeb kultu chrześcijańskiego”: w węższym znaczeniu: “świątynia rzymskokatolicka”...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmos

  (gr. “świat”, “ozdoba”). Wszechświat jako uporządkowana całość. W Nowym Testamencie wyraz “kosmos” oznacza po prostu to, co nas otacza (Ga 4, 3), albo nawet świat jako element wrogo nastawiony do Chrystusa (J 1, 10).

  W teologii wschodniej wyraz ten się odnosi do piękna stworzenia przeciwstawionego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół bizantyńsko - ukraiński

  Największy (ok. 5 milionów członków) katolicki kościół wschodni, który swymi korzeniami sięga nawrócenia w 988 r. księcia Włodzimierza z Kijowa na Rusi, skąd chrze-ścijaństwo rozprzestrzeniło się na tereny wchodzące obecnie w skład Rosji. Ta silna mniejszość katolicka istnieje na Ukrainie od czasu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły

  Różne wspólnoty chrześcijańskie, które mogą się między sobą różnić do pewnego stopnia wie-rzeniami, liturgią i przepisami prawnymi, łączą się jednak w jakimś stopniu ze sobą dzięki temu, że mają jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest (por. Ef 4, 5; AG 19-22, LG 26, a także OE i UR...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół episkopalny

  Nazwa wspólnoty kościelnej, na której czele stoją biskupi, a szczególnie wspólnota w Stanach Zjednoczonych, która zachowuje łączność z arcybiskupem z Canterbury.

  Zob. wspólnota anglikańska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły chalcedońskie

  Pierwotnie te Kościoły, które przyjęły uchwały Soboru Chalcedońskiego. Wyrażenia tego używa się nadal na oznaczenie tych Kościołów wschodnich, które po tym soborze nie odłączyły się od Konstantynopola.

  Zob. Kościoły wschodnie, prawosławi orientalne.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i państwo

  Stosunki między tymi dwoma instytucjami, które w swoim własnym zakresie są od siebie niezależne, powinny jednak ze sobą harmonijnie współpracować, żeby przyspieszyć rozwój wszechstronnego dobrobytu społeczności ludzkiej i podtrzymać właściwą obywatelską i religijną wolność.

  Chociaż członkowie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły domowe

  Ruch, który się zrodził po drugiej wojnie światowej i który zamierza przywrócić do życia doświadczenia pierwszych chrześcijan; modlili się oni we własnych domach i sprawowali w nich Eucharystię (zob. Dz 1, 12-14; 2, 42-46).

  W niektórych wypadkach doprowadziło to do oderwania się pewnych grup od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół miejscowy

  Wspólnota zebrana wokół swego biskupa może się w pełnym znaczeniu nazywać “Kościołem”, jeżeli zachowuje łączność z innymi Kościołami miejscowymi. Nowy Testament wyrazu “Kościół” używa zarówno na oznaczenie miejscowych zgromadzeń (Dz 8, 1; Rz 16, 1; 1 Kor 1, 2), jak wszystkich chrześcijan (Mt 16...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt

Do góry