Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kyrios

  (gr. “Pan”)

  a. Człowiek mający zwierzchnie prawa do kogoś lub czegoś i pełną kontrolę,

  b. grzeczna forma zwracania się do kogoś drugiego,

  c. cały wachlarz znaczeń pośrednich.

  W Starym Testamencie Boga nazywa się Panem albo (szcze-gólnie w księgach prorockich) “Panem Zastępów”. Kiedy Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Boże

  Podstawowe orędzie Jezusa o ostatecznym królestwie Bożym (Mk 1, 15), o tym zatem Bożym dziele zbawienia, które nadchodzi niejako nagroda za ludzkie czyny, ale jako wyłączny dar Bożej dobroci. Jezus zachęca swoich słuchaczy do tego, by weszli do tego królestwa albo żeby je przyjęli tak, jak dziecko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krypta

  (gr. “ukryte miejsce”). Podziemne pomieszczenie pod kościołem albo jego ołtarzem, które często zawiera groby męczenników, świętych lub innych osób (na przykład fundatorów lub dobroczyńców tego kościoła).

  Zob. katakumby.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kremacja

  (gr. “palenie”). Usunięcie martwych ciał poprzez spalenie. Stary Testament nie tylko, że nie akceptował kremacji, ale nakazywał śmierć przez spalenie za pewne ohydne grzechy (Kpł 20,14; 21,9). Chrześcijaństwo długo sprzeciwiało się zwyczajowi kremacji.

  Obecnie Kościół katolicki zezwala na kremację...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krew Chrystusa

  W nawiązaniu do tego, jak krew rozumiano w Starym Testamencie, Krew Jezusa wyraża i sprawia wyzwolenie ze śmierci do życia (Wj 12, 7. 13. 22-23; l P l, 18-19), oczyszczenie z grze-chów (Kpł 16; Rz 3, 25; Hbr 9, 12-14; 1 J 1, 7; Ap 7, 14) i nowe - oparte na miłości - stosunki z Bogiem (Wj 24, 3-8; Mk 14...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół zachodniosyryjski

  Ten Kościół zwano często (polemicznie) monofizyckim, a także (ze względu na pochodzenie) Kościołem jakobitów, jego wyznawcy jednak wolą siebie samych nazywać Zachodnio-syryjskim Kościołem Prawosławnym. Jest to jedna z czterech głównych gałęzi tradycji syryjskiej, które wszystkie wyrastają z wczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreacjonizm

  (łac. “stwarzać”).

  1. Nauka głosząca, że każda dusza ludzka jest stworzona bezpośrednio przez Boga (por. DH 3896), a nie -jak się tego domagają traducjoniści - rodzona przez rodziców.

  2. Pojęcie to odnosi się także do skierowanego przeciw ewolucjonizmowi poglądu tych, którzy opowiadania Księgi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie

  Chodzi o te Kościoły, które się stopniowo stały wspólnotami niezależnymi po śmierci Teodozjusza I (395), kiedy to imperium rzymskie podzieliło się na wschodnie i zachodnie. Wsku-tek tego rozwoju powstały cztery grupy:

  1. Wschodni Kościół Asyryjski; uznaje dwa pierwsze sobory powszechne, nie uznaje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /3 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół wojujący

  Widzialny, pielgrzymujący Kościół tu na ziemi w odróżnieniu od Kościoła cierpiącego (oczekującego), czyli dusz czyśćcowych, oraz od Kościoła triumfującego, czyli od świętych już prze-bywających w niebie.

  Zob. czyściec, niebo.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie katolickie - cztery kategorie

  Wśród dwudziestu jeden wschodnich Kościołów kato-lickich, które wyrosły na gruncie tradycji aleksandryjskiej, antiocheńskiej, chaldejskiej i konstantynopoli-tańskiej,

  a. najwyższym rangą jest patriarchat, czyli Kościół całego regionu, kierowany przez patriarchę - biskupa, który posiada jurysdykcję nad...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt

Do góry