Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kult

  (łac. “oddawanie czci, okazywanie czci”). Cześć religijna należna Bogu jako Stwórcy, Odkupicie-lowi i Uświęcicielowi. Kult chrześcijański kładzie nacisk raczej na uwielbienie i dziękczynienie niż na błaganie.

  Zob. adoracja, oddawanie czci Bogu.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult świętych

  Cześć okazywana zmarłym ludziom o wybitnej świętości, mające na celu naśladowanie ich życia i wyjednanie sobie ich wstawiennictwa u Boga. Święci są czczeni w sposób szczególny przez Kościół katolicki i prawosławny (UR 15), a w mniejszym zakresie przez Kościół anglikański, zwłaszcza od chwili...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwakrowie

  (z ang. “Quakers = trzęsący się, drżący”). Organizacja chrześcijańska, założona przez Geor-ga Foxa (1624-1691), która się oderwała od Kościoła anglikańskiego. Siebie samych nazywają oni “przyjaciółmi prawdy”, zazwyczaj jednak się ich nazywa “kwakrami”, ponieważ sądzono, że podczas słucha-nia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka biblijna

  Nowoczesna próba pełniejszego zrozumienia Pisma Świętego, posługująca się różny-mi sposobami naukowymi. Krytyka tekstu stara się ustalić w miarę możliwości dokładnie pierwotne słownictwo pism Starego i Nowego Testamentu.

  Krytyka historyczna próbuje wyjaśnić datę powstania oraz genezę (kontekst i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacja teologiczna

  Ocena poszczególnych twierdzeń teologicznych w odniesieniu do prawd objawionych i nauki Kościoła. Jeżeli twierdzenie zawiera siew źródłach objawionych, może być zakwalifikowane jako defide divina (łac. “na podstawie wiary Bożej”).

  Jeżeli zostało uroczyście określone przez Najwyższy Urząd...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzyż

  (z łac. “crux” po przemianach fonetycznych przez staroczeskie “kriż”). Charakterystyczny dla chrześcijan znak, będący świadectwem śmierci Chrystusa dla naszego zbawienia. Św. Paweł posłużył się nim, żeby streścić to, co było istotne w jego orędziu (1 Kor 1, 17-18). Znak krzyża.

  Święto...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwietyzm

  (z łac. “quies = pokój, spokój”). Szkoła duchowości założona przez Michała de Molinosa (ok. 1640-1697), który głosił konieczność całkowitego oddania się Bogu, co zmniejszało ludzką odpowie-dzialność i zwalniało od zewnętrznych praktyk religijnych jako zbytecznych.

  W roku 1687 de Molinos został...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzyżmo

  W Kościele zachodnim olej poświęcany przez biskupa (z innymi olejami) w Wielki Czwartek podczas odprawianej rano Mszy Krzyżma św.

  Zazwyczaj tej mieszaniny oleju z oliwek i balsamu używa się podczas udzielania sakramentu chrztu i bierzmowania, podczas święceń kapłańskich, udzielania sakry biskupiej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kyrie eleison

  (gr. “Panie, zmiłuj się nad nami”). Trzykrotnie powtarzana prośba o zmiłowanie, skierowana do Chrystusa Pana (chociaż później uważano, że jest skierowana do Trzech Osób Trójcy Przenaj-świętszej); intonuje ją celebrans (lub chór), a powtarza zgromadzenie wiernych.

  We mszy łacińskiej na-stępuje ono po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księgi deuterokanoniczne

  (gr. “z drugiego wykazu, z drugiej listy, z drugiego schematu”). Katolicka nazwa tych sześciu ksiąg (oraz fragmentów innych ksiąg) Starego Testamentu, które zostały przekazane w języku greckim (Septuaginta), a których nie ma w kanonie Pisma hebrajskiego.

  Zob. apokryfy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt

Do góry