Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Literatura mądrościowa

  Gatunek literacki, który się rozwinął na starożytnym Środkowym Wschodzie (i gdzie indziej) i który w Starym Testamencie jest reprezentowany przez pięć Ksiąg: Hioba, Przysłów, Koheleta (albo Eklezjastesa), Syracha (albo Eklezjastyka) i Mądrości (czasami dodaje się do tej listy Pieśń nad Pieśniami i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia

  (gr. “służba publiczna”). W Nowym Testamencie wyraz ten oznacza działalność kapłańską podczas sprawowania kultu (Łk 1, 23; Hbr 8, 6); w szerszym znaczeniu wyraża on także czynności związane z posługiwaniem chrześcijańskim (Flp 2, 17. 30).

  W chrześcijaństwie bizantyńskim od wieku IX termi-nem tym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lektor

  (łac. “ten, który czyta”). Ten, kto odczytuje Pismo Święte podczas obrzędów kościelnych. Ko-ścioły wschodnie zachowały ten starodawny urząd jako jedno z niższych święceń.

  W roku 1972 po reformie liturgicznej w Kościele katolickim utrzymano jako dwie posługi urząd akolity i lektora. Podczas Mszy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia darów uprzednio konsekrowanych

  Obrzęd liturgiczny, w którym nie ma konsekracji chleba i wina, a podczas Komunii św. rozdziela się Hostie konsekrowane w czasie wcześniejszych Mszy św. Stąd właśnie pochodzi niefortunne określenie: missa praesanctificatorum (“msza darów uprzednio konsekrowanych”).

  W obrządku bizantyńskim taką liturgię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex orandi - lex credendi

  (łac. “prawo modlitwy prawem wiary”). Aksjomat, którego pełne brzmienie wygląda tak: Legom credendi lex statuat supplicandi (łac. “o prawie wiary niech stanowi prawo modlitwy błagalnej”), a który pochodzi od św. Prospera z Akwitanii (ok. 390 - ok. 465).

  Jako sekretarz Celestyna I (papieża w latach 422-432)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia eucharystyczna

  Wyrażenie używane na oznaczenie drugiej części Mszy św. następującej po Liturgii Słowa. Polega ona na ofiarowaniu chleba i wina, które się stają Ciałem i Krwią Chrystusa. Sprawowanie tej liturgii uobecnia śmierć ofiarną i zmartwychwstanie Chrystusa, a kończy się uczestniczeniem w ofiarnym Posiłku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laicyzacja

  (łac. “sprowadzenie do stanu świeckiego”). Procedura prawna, na mocy której duchowny zostaje zwolniony ze swoich obowiązków i wraca do stanu świeckiego. Ta zmiana stanu jest względna, ponieważ nigdy nie można unieważnić ważnie otrzymanych święceń kapłańskich.

  Proces sprowadzenia do stanu świeckiego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laikat

  (gr. “lud”). Wierni, którzy są w pełni włączeni w Kościół przez chrzest, bierzmowanie i Komunię św. (1 P 2, 9-10), ale nie otrzymali święceń wyższych i nie stali się duchownymi.

  Na oznaczenie, że Izrael jest wybranym ludem Bożym, hebrajski Stary Testament posługuje się wyrazem “am”, który to wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laksyzm

  (łac. “rozluźnienie”). Siedemnastowieczny kierunek w teologii moralnej, który uwalniał chrześcijan od wypełniania ich obowiązków z powodów błahych i niewystarczających. Błażej Pascal (1623-1662) w wydanych w roku 1657 Prowincjałkach zaatakował kazuistykę jezuicką, którą błędnie interpretował jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latae sententiae

  (łac. “na mocy wydanego orzeczenia”). Kara kościelna, którą zaciąga człowiek samorzutnie po dokonaniu konkretnego przestępstwa (zob. CIC 1314, 1318). Kodeks z roku 1983 ograniczył ilość takich kar.

  Przykładem takich kar, które istnieją do dzisiaj, jest ekskomunika, w jaką się wpada automatycznie po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt

Do góry