Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Macedonianie

  Sekta, która nazwę zawdzięcza Macedoniuszowi, biskupowi Konstantynopola od roku 342 do złożenia z urzędu przez synod ariański w roku 360. On sam wykazywał skłonności semiariańskie (zob. DH 156, 2527).

  Na Soborze Konstantynopolitańskim I (381) został wprawdzie potępiony razem z tymi, którzy odrzucali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logos

  (gr. “słowo”, “orędzie”, “rozum”). W filozofii greckiej wyrazem tym oznaczano rozum, który przenika wszechświat i nim rządzi.

  W Starym Testamencie była mowa o Logosie jako o mocy stwórczej oraz ojej uosobionym samo-objawieniu (Iz 55, 10-11; Ps 33,6, 9; 107,20). Żydowski filozof, Filon z Aleksandrii (ok. 20...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo

  Oparta na umowie wspólnota życia między jednym mężczyzną, a jedną kobietą, dzięki któ-rej stają się oni mężem i żoną, dzielą się nawzajem całym sobą, zabiegają o jak największe dobro drugie-go, w miłości rodzą i wychowują dzieci (GS 47-52). Stary Testament naucza, że zarówno mężczyzna jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lud Boży

  Izrael jako naród wybrany przez Boga, oddzielony od innych narodów i obdarowany przez Boga specjalnym przymierzem (Wj 5, 1; 19, 3-6; Pwt 4, 20; 7, 6-8; Iz 43, 20-21; Jr 31, 33; Ps 100, 3). Według Nowego Testamentu wierzący w Chrystusa tworzą nowy Lud Boży (Rz 9, 25-26; 1 P 2, 9-10; Ap 21, 3).

  Sobór Watykański...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia świętego Jana Chryzostoma

  Liturgia przypisywana patriarsze Konstantynopola, św. Janowi Chryzostomowi (ok. 347-407).

  Jest to zwyczajna liturgia obrządku bizantyńskiego zastępowana przez liturgię św. Bazylego, tylko 1 stycznia, w niedziele Wielkiego Postu (oprócz Niedzieli Palmowej), w Wielki Czwartek, w Wielką Sobotę, w Wigilię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm

  (łac. “wolny, swobodny”). Rozpowszechniony szeroko kierunek w polityce i religii, nawiązujący do Oświecenia w popieraniu wolności i postępu i w przyjmowaniu nowych idei głoszonych przez aktualną wiedzę i kulturę.

  Najlepszym osiągnięciem liberalizmu było trzeźwe spojrzenie na edukację i walka o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia godzin

  Oficjalne sprawowanie kultu wspólnotowego, który się odbywa w różnych porach dnia lub nocy, a polega na odczytywaniu i słuchaniu fragmentów Pisma Świętego (albo innych źródeł) i wspólnym recytowaniu lub śpiewaniu psalmów albo innych modlitw. Uczestnicy oddają chwałę Bogu, wypełniają kapłańskie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Litania

  (gr. “błaganie, procesja religijna”). Modlitwa w postaci dialogu, podczas której kapłan, diakon lub kantor wypowiada całą serię próśb albo - na Zachodzie - tytułów Jezusa lub imion świętych, a zgro-madzenie odpowiada na to ustalonymi wezwaniami.

  Chrześcijańskie litanie, tkwiące korzeniami w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia słowa

  Pierwsza część Mszy św., składająca się z modlitw wstępnych wspólnoty zebranej w celu sprawowania czynności kultowych oraz z czytań Pisma Świętego, przy czym ostatnie czytanie jest zawsze fragmentem Ewangelii i po nim powinna następować homilia; w niektóre dni po Ewangelii lub homilii odmawia się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura apokaliptyczna

  (gr. “odsłaniający, wyjawiający”). Sposób pisania powszechny od 200 roku przed Chrystusem do roku 100 po Chrystusie, roszczący sobie prawo do ujawniania Bożych tajemnic, a szczególnie wszystkich znaków, jakie poprzedzą (już ustalony) koniec dziejów, zmartwychwstanie zmarłych i sąd ostateczny, który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt

Do góry