Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Maronici

  Członkowie wschodniego Kościoła katolickiego, który swój początek zawdzięcza św. Maronowi, przyjacielowi św. Jana Chryzostoma (ok. 347-407). Kościół Maronicki, który pozostał wiemy Soborowi Chalcedońskiemu, niezależność organizacyjną uzyskał prawdopodobnie w wieku VII podczas sporów z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafizyka

  (gr. “po fizyce”). Badanie ostatecznych przyczyn i części składowych rzeczywistości. W kolejności ukazywania się Metafizyka Arystotelesa znajdowała się po traktatach O fizyce (w których autor się zajmował rzeczami naturalnymi, podlegającymi przemianom, w przeciwieństwie do trwałych i prze-nikających...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materia i forma

  Pochodzący od Arystotelesa podział każdej materialnej rzeczywistości na dwie uzupeł-niające się zasady: stanowiącą podkład pod wszystko materię albo czystą możność, która zostaje wprowadzona w czyn przez formę określającą naturę rzeczy. Ta teoria zwana “hilemorfizmem” (gr. “materia i forma”)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metanoia

  (gr. “zmiana sposobu myślenia”). Wyraz biblijny na oznaczenie takiej skruchy albo całkowitej przemiany serca, która powoduje, że człowiek zupełnie odwraca się od grzechu, żeby służyć Bogu żywemu.

  Prorocy Starego Testamentu nawoływali do nawrócenia, które by odwróciło naród od bałwo-chwalstwa i od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materializm

  Światopogląd, który odrzuca istnienie takich duchowych bytów, jak Bóg i dusza ludzka, a przyjmuje wyłącznie istnienie rzeczywistości dostrzegalnej zmysłami oraz istniejącej w czasie i przestrzeni.

  Klasyczną postać materializmu ukształtował filozof grecki Epikur (341-270 przed Chr.), a w formę poetycką...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mądrość

  1. Praktyczna umiejętność i zdolność wydawania sądu, której klasycznym przedstawicielem w Starym Testamencie jest Salomon (1 Krl 3, 1-28; 4, 29-34).

  Objawiona w stworzeniach oraz w dzie-jach ludzkich (Mdr 10, 1-11, 4), hokma (hebr. “mądrość”) przybiera osobową postać Bożego po-średnika w stworzeniu i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melkici

  (syr. “król”). Ci chrześcijanie w cesarstwie bizantyńskim, szczególnie w Egipcie i Syrii, którzy popierali cesarza i prawdziwą wiarę w walce przeciw monofizytom albo przeciw tym, którzy byli innego zdania niż Sobór Chalcedoński (451). Kiedy Konstantynopol w roku 1054 zerwał łączność z Rzymem, melkici...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mariologia

  (gr. “nauka o Maryi”). Systematyczne studium o osobie Maryi i o Jej roli w dziejach zbawienia. Św. Łukasz w opowiadaniu o latach dziecięcych Pana Jezusa (Łk 1-2) ukazuje Ją jako wzór dla wie-rzących, jako przedstawicielkę Kościoła i jako Matkę Zbawiciela, którego poczęła Ona w sposób dziewiczy.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesalianie

  (syr. “ludzie modlący się”). Sekta, która znana była na Środkowym Wschodzie, w Grecji i Egipcie, a została potępiona przez Sobór Efeski (431).

  Utrzymywali oni, że wskutek grzechu Adama diabeł zamieszkał w każdej duszy i że można go wyrzucić tylko przez wy trwałą modlitwę i prowadzenie życia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marksizm

  Nauka społeczna, ekonomiczna, polityczna i filozoficzna, rozwinięta przez Karola Marksa (1818-1883) i jego współpracownika Fryderyka Engelsa(1820-1883), a uwspółcześniona z ogromną po-tęgą przez Włodzimierza Iljicza Lenina (1870-1924) i Mao-Tse Tunga (1893-1976).

  Oburzeni na strasz-liwą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 785

  praca w formacie txt

Do góry