Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Modalizm

  (łac. “sposób, kształt”). Herezja, która tak mocno podkreślała jedyność Boga, że aż twierdziła, że “Ojciec”, “Syn” i “Duch Święty” są tylko rozróżnieniami dokonywanymi przez umysł ludzki i nie są odrębnymi osobami.

  Byłyby to tylko trzy przejawy albo trzy sposoby objawiania się i oddziaływania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja kanoniczna

  (łac. “wysłanie na mocy prawa kanonicznego”). Oficjalne uprawnienie do udziału w jakiś sposób w nauczającym, uświęcającym i pasterskim posługiwaniu Kościoła wobec świata.

  Zob. diakon, duchowny, kazanie, mandat, Sobór Laterański IV.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modernizm

  (łac. “nowoczesny”). Ogólny termin, a oznaczający dość rozpowszechniony ruch w teologii katolickiej, który pod koniec XIX i na początku XX wieku powstał w Anglii, Francji i we Włoszech, a także w pewnym stopniu w Niemczech.

  Główni jego przedstawiciele to: Alfred Loisy (1857-1940), Geo-rge Tyrrel...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje kościoła

  Odpowiedź Kościoła na to, że został przez Chrystusa posłany, żeby Jego dzieło kontynuować na całym świecie. Księgi prorockie Starego Testamentu wskazują, w jakim znaczeniu Jerozolima, Naród Wybrany i jego przedstawiciele otrzymali misyjną funkcję zbawiania narodów (zob. Iz 2, 2-5; 42, 6-7; 49, 6...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Midrasz

  (hebr. “badanie, rozstrząsanie”). Żydowska metoda egzegetyczna, rozwinięta po powrocie z niewoli babilońskiej. Miała ona na celu podnoszenie na duchu przez wydobywanie z tekstu Biblii skojarzeń i zastosowań idących poza jego znaczenie literalne.

  Żydzi odróżniali dwa rodzaje midraszu: midrasz halachah...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa

  Określa się ją za Ewagriuszem Pontyjskim (346-399) jako “rozmowę umysłu z Bogiem” albo za św. Janem z Damaszku (ok. 675 - ok. 749) jako “uniesienie umysłu do Boga". Przez umysł nie można tutaj rozumieć tylko władzy rozumu, ponieważ modlitwa zawiera także w sobie naszą ludzką wolę i nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistyka

  (gr. “tajemniczy”). Szczególne, głębokie przeżycie zjednoczenia z Bogiem i poznanie rzeczywistości Bożej, darowane zupełnie swobodnie przez Boga.

  Przeżycia mistyczne, którym mogą towarzyszyć zjawiska takie, jak: ekstaza, widzenia i inne podobne fenomeny, zazwyczaj są poprzedzone gruntownym uprawianiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migne

  Skrócony tytuł na wydawnictwa opublikowane przez Jacques-Paula Migne’a (1800-1875), który po dziewięciu latach pracy na wiejskiej parafii przybył do Paryża i wydał ogromną ilość tekstów teologicznych.

  Głównym jego dziełem było: Patrologiae cursus completus. Złożona z 217 tomów Patrologia Latina (PL)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miszna

  (hebr. “powtórzenie”). Żydowski zbiór traktatów zawierający interpretację i naukę Pisma i Pra-wa. Jest to kompilacja, będąca prawdopodobnie dziełem rabbiego Judy ha-Nasiego (ok. 135 - ok. 220); była ona podstawą zarówno palestyńskiej, jak i babilońskiej wersji Talmudu. Miszna nadal określa, w jaki...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Millenaryzm

  (łac. “tysiąc”). Przekonanie, które się zrodziło pod wpływem pism apokaliptycznych, a oparte zostało na dosłownej interpretacji Apokalipsy św. Jana 20, 1-7, że Chrystus razem ze swoimi świę-tymi będzie królował na ziemi przez tysiąc lat, dopóki ostatecznie nie zwycięży szatana i nie wejdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt

Do góry