Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Monizm

  (gr. “jeden”). Termin ukuty przez Chrystiana Wolffa (1679-1754) na oznaczenie prób wyja-śniania rzeczywistości przez wykluczenie różnorodności i zróżnicowań (np. między ciałem a duszą albo między światem stworzonym a niewidzialnym Bogiem) i przez sprowadzenie wszystkiego do jednej tylko zasady. W ten...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mormoni

  Jest to “Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Dzisiejszego” założony w roku 1830 w sta-nie Nowy Jork przez Josepha Smitha (1805-1844).

  Księga Mormona, którą Smith - jak twierdził - odkrył przez objawienie, opowiada o proroku Mormonie i o żydowskich uchodźcach w okresie od powstania wieży Babel aż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monoenergizm

  (gr. Jedno działanie”). Powstała w VII wieku próba pogodzenia “monofizytów” z nauką przyj etą przez Sobór Chalcedoński (451) i rozwiniętą przez Sobór Konstantynopolitański II (553).

  Zgodnie z ugodową formułą monoenergizmu, przedstawioną w roku 633 przez patriarchę Cyrusa z Aleksandrii i popartą przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa Jezusa

  Powszechnie znana na Wschodzie modlitwa, która polega na powtarzaniu imienia Jezus połączonego z krótkim sformułowaniem: “Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”. Różne są odmiany tej modlitwy, niektóre z nich zawierają wywodzący się z Rosji dodatek: “Nade mną grzesznikiem”. “Modlitwa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motu proprio

  (łac. “z własnej woli, spontanicznie”). Osobisty list napisany przez papieża do całego Kościoła, do Kościoła miejscowego albo do jakiejś szczególnej grupy wiernych. Po utworzeniu komisji, której zadaniem było przygotowanie Soboru Watykańskiego II, Jan XXIII wysłał takie motu proprio (AAS 52 [1962]...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monofizytyzm

  (gr. Jedna natura”). Poglądy heretyckie przypisywane tym, którzy odmówili przyjęcia nauki Soboru Chalcedońskiego (451), że w Chrystusie są “dwie natury w jednej Osobie” (DH 300-303; ND 613-616) i oderwali się od patriarchatów konstantynopolitańskiego i rzymskiego.

  Żadna ze stron jednak nie broniła...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa eucharystyczna

  Modlitwa, będąca sercem sprawowanej Eucharystii, którą w liturgii rzymskiej nazywa się “kanonem”. Wydaje się, że niektóre jej późniejsze formy są odmianami pierwszej w pełni rozwiniętej Modlitwy Eucharystycznej, znajdującej się w Tradycji apostolskiej (ok. 215), którą się często przypisuje św...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monogamia

  (gr. “jednożeństwo”). Ideał polegający na tym, że zawiera się małżeństwo z jedną tylko oso-bą (zob. Mt 5, 31-32; 19, 1-9; Mk 10, 2-12; Łk 16, 18). Wiele społeczeństw dopuszczało poligamię (gr. “wielożeństwo”), czyli praktykę zawierania związku małżeńskiego z więcej niż jedną kobietą albo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa pańska

  Modlitwa, często znana pod nazwą Ojcze nasz, której Jezus nauczył swoich uczniów; istnieje w wersji krótszej, prawdopodobnie wcześniejszej (Łk 11, 2-4), oraz dłuższej (Mt 6, 9-13). Pod koniec I wieku Didache nakazuje, aby Modlitwę Pańską (w wersji Mateuszowej) odmawiać trzy razy dziennie (8,2-3).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa błagalna

  Prośby skierowane do Boga w naszych własnych potrzebach i w potrzebach innych ludzi. Takie prośby są usprawiedliwione, jeżeli błagamy Boga o to, co się zgadza z Jego wolą i co nam przyniesie rzeczywiste dobro (Rdz 18, 22-33; Mt 6, 9-13; 7, 7-11; Łk 11, 1-13; zob. DH 957-959).

  Zob. modlitwa, wstawiennictwo.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt

Do góry