Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nadzieja

  Czynne oczekiwanie na spełnienie przyszłych błogosławieństw (1 Kor 15), oparte na wierze i wyrażające się w miłości (1 Kor 13, 13).

  Nadzieja odpowiada obietnicom Bożym przekazanym w dzie-jach Starego i Nowego Testamentu, szczególnie w wyjściu z Egiptu, zmartwychwstaniu Pana (1 P 1, 3; 2 Kor 1, 9-11;...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natura

  (łac. “to, co zrodzone”). Cały wszechświat, który jest dobry dlatego, że jest stworzony przez Boga (Rdz 1-2), a także to wszystko, co się rozwija i działa odpowiednio do własnych cech charakterystycznych.

  W tym drugim znaczeniu nauka chrześcijańska mówi o jednej naturze Boga i o dwóch naturach (boskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najświętsze Serce Jezusa

  Zranione Serce Jezusa będące symbolem Jego miłości ofiarującej samą siebie dla dobra wszystkich ludzi (zob. J 7, 37-39; 19, 34).

  Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. Małgorzacie Marii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Msza katechumenów

  Wyrażenie powszechnie znane, ale już nieaktualne i wprowadzające w błąd, stosowane dawniej na oznaczenie Liturgii Słowa. Wszyscy obecni podczas odprawiania Mszy św. - nie tylko katechumeni - mają obowiązek słuchania Słowa Bożego.

  Zob. liturgia eucharystyczna, liturgia słowa, msza wiernych.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Msza

  (może z łac. “dimissio = rozesłanie”). Wyraz powszechnie używany w Kościele łacińskim, gdzie zwyczajną formułę “rozesłania” zgromadzenia pod koniec liturgii eucharystycznej było wezwanie: “Ite, missa est”) łac. “Idźcie, Msza się skończyła”).

  Zob. eucharystia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monoteizm

  (gr. “jednobóstwo”). Wiara w jednego (i tylko jednego), osobowego, wszechmocnego, wszechwiedzącego i miłującego bez granic Boga, który jest Stwórcą i Panem wszystkich ludzi i wszystkich rzeczy, a mimo to istnieje odrębnie od wszechświata i poza nim.

  Izraelici pierwotnie oddawali cześć tylko jednemu Bogu, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Molinizm

  Doktryna rozwinięta przez hiszpańskiego jezuitę, Ludwika Molinę (1 535-1600) o stosunku zachodzącym między wolną wolą, a łaską. Bóg daje łaskę, tak porządkuje okoliczności, żeby wydała ona właściwy owoc i przewiduje nasze przyszłe postępowanie.

  Ponieważ jednak to przewidywanie “zależy” od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monoteletyzm

  (gr. “jedna wola”). Herezja głosząca, że Chrystusowi, mimo że miał ludzką naturę, brakowało ludzkiej woli i że miał On tylko jedną (boską) wolę. Odkąd Sobór Chalcedoński (451) zaczął na-uczać, że w Chrystusie jest jedna Osoba, ale dwie natury, czyniono wiele wysiłków, by pogodzić z Kościołem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchianie

  (gr. “jedna zasada, władza”). Wyraz wymyślony przez Tertuliana (ok. 160 - ok. 220) na określenie herezji, która tak mocno podkreślała jedyność Boga, że odrzucała istnienie prawdziwego Syna Bożego jako odrębnej Osoby.

  Niektórzy monarchianie utrzymywali, że Jezus tylko w tym znaczeniu był Bogiem, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montaniści

  Pełen entuzjazmu ruch odnowy zapoczątkowany przez Montana, nawróconego kapłana po-gańskiego, w drugim wieku we Frygii (obecnie Turcja), który miał wielu zwolenników, nawet Tertuliana (ok. 160 - ok. 220). Montanus przepowiadał koniec świata, a znaków tego końca dopatrywał się w dzia-łalności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt

Do góry