Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nauka i religia

  Istniejące od XVII wieku napięcie między naukowymi odkryciami, prawami i metodami, a wierzeniami religijnymi. Trudności nasunęły się ze strony takich nauk, jak astronomia, biologia, paleontologia, fizyka, psychologia i socjologia. Ironicznie można powiedzieć, że to właśnie żydowsko-chrześcijańska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nałożenie rąk

  W Starym Testamencie sposób udzielania błogosławieństwa (Rdz 48), stosowany również przez Jezusa, kiedy czynił cuda (np. Mk 1, 41; 5,41), i w czym Go naśladowali uczniowie (Dz 13, 13; 1 Tm 4, 14; 5, 22), zwłaszcza kiedy udzielali Ducha Świętego (Dz 8,17-18; 19,6).

  Sobór Florencki (1439) nie nalegając...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Msza wiernych

  Przestarzałe wyrażenie na oznaczenie drugiej części Mszy św., następującej po Liturgii Słowa. Wyrażenie to odpowiadało okolicznościom, kiedy to wielu katechumenów (dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu św.) otrzymywało nakaz opuszczenia zgromadzenia liturgicznego przed...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namaszczenie

  Pomazanie albo polanie olejem osób (albo czasami przedmiotów), żeby zmienić je same oraz ich stosunek do Boga i do wspólnoty.

  W Starym Testamencie jest mowa o tym, że namaszczani są królowie i kapłani, i że dzięki temu zostają oni obdarzeni Duchem Bożym (por. Wj 30, 25-31; 1 Sm 10, 1; Ps 2, 2; Iz 45, 1;...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabożeństwa

  Takie pozaliturgiczne modlitwy i praktyki religijne, jak Droga Krzyżowa albo różaniec, które rozwijają życie wewnętrzne człowieka i pogłębiają jego przekonania religijne.

  Zob. liturgia, modlitwa, różaniec, sakramentale.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namaszczenie chorych

  Nowa nazwa, która po reformach związanych z Soborem Watykańskim II (SC 73) zastąpiła wyrażenie “Ostatnie namaszczenie”. Jako sakrament nawiązuje ono do nowotestamentalnego posługiwania chorym (por. Mk 6, 13; Jk 5, 13-15) i wyraża solidarność całego Kościoła z ludźmi chorymi, starymi i umierającymi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadprzyrodzoność

  Wyraz ten został utworzony przez Pseudo-Dionizego Areopagitę (żył ok. 500 r.), a odnosił się do Boga, który jest ponad naszymi kategoriami, naszymi doświadczeniami i ponad naszą naturą.

  Od czasów Średniowiecza wyrazem tym oznaczano dar, jaki Bóg czyni dla nas z samego siebie, kiedy to w życiu łaski...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladowanie Chrystusa

  Ideał i praktyka dążenia za Chrystusem, jaką znaj dujemy w najstarszym doku-mencie chrześcijańskim (1 Tes 1, 6); w listach św. Pawła łączy się ono z naśladowaniem samego apostoła (1 Kor 4, 16; 11, 1; 2 Tes 3, 7).

  Dla św. Pawła naśladowanie Chrystusa oznacza wyzwolenie z grzechu i zaparcie się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadprzyrodzoność egzystencjalna

  1. Sytuacja, w której się znalazła wolna wola ludzka i która jest wynikiem zbawczego dzieła Chrystusa. Wyraz “egzystencjalny” został utworzony przez Martina Heideggera (1889-1976) zamierza-jącego opisać sytuację, która w istocie rzeczy już uprzednio warunkuje sposób, w jaki działa wolna wola człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natchnienie biblijne

  Specjalne oddziaływanie i kierowanie Ducha Świętego, dzięki któremu księgi Pisma Świętego zostały ułożone i dzięki któremu mogą się one nazywać słowem Bożym (zob. J 20, 31; 2 Tm 3, 16; 2 P 1, 19-21; 3, 15-16; a także Jr 18, 18; Ne 8, 1).

  To, co Bóg miał nam do powiedzenia, znajduje się w tym, co...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt

Do góry