Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nauka społeczna Kościoła

  Nauka Kościoła o prawach i obowiązkach różnych członków społeczeństwa wobec wspólnego dobra, i to zarówno narodowego jak międzynarodowego. Jezusowe nawoływanie do pokuty zmuszało ludzi zamożnych do tego, by się troszczyli o ubogich, kalekich, kulawych i niewidomych (Łk 14, 12-14).

  Czekający nas sąd...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoscholastyka

  Odrodzenie średniowiecznej filozofii i teologii chrześcijańskiej, często rozumiane jako jednoznaczne z neotomizmem, chociaż w rzeczywistości szersze zakresem i metodą.

  W Kolegium Rzym-skim (zwanym później Uniwersytetem Gregoriańskim) tacy jezuici, jak: Aloisius D'Azeglio Tapparelli (1793-1862), Matteo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrócenie

  Zwrot od upodobania w grzechu do Boga w sposób, który równocześnie ubogaca osobową integralność człowieka i dobro wspólnoty chrześcijańskiej. Nawrócenie jest konieczne, żeby wejść do królestwa Bożego (Mk 1, 15; Mt 4, 17).

  Zob. metanoia.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neotomizm

  Nowoczesne odnowienie myśli św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), powszechnie uwa-żanego za największego średniowiecznego filozofa i teologa. Najsławniejszymi przedstawicielami neo-tomizmu byli: Louis Billot (1846-1931), kardynał Desire Joseph Mercier (1851-1926), Ambrose Gardeił (1859-1931), Antonin...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawyki

  W zachodniej filozofii i teologii wewnętrzne stany, które wytwarzają wzory dobrego lub złego zachowania. Cnoty takie jak odwaga są dobrymi nawykami, podczas gdy wady takie jak tchórzostwo są nawykami złymi.

  Zob. cnota, scholastyka.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nestorianie

  Herezja potępiona w roku 431 na Soborze Efeskim, a głosząca, że w Chrystusie są dwie różne osoby, boska i ludzka, które są odrębnymi podmiotami połączonymi w jedność miłości. Przypisywano ją niesłusznie Nestoriuszowi (zm. ok. 451), mnichowi antiocheńskiemu, który został patriarchą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neochalcedonizm

  Próba pośredniczenia między uchwałami Soboru Chalcedońskiego (451) nauczającego, że w jednej Osobie Jezusa Chrystusa są dwie natury, a tak zwanymi “monofizytami”, którzy pod-trzymywali przedchalcedońską formułę św. Cyryla z Aleksandrii (zm. 444) “o jednej wcielonej naturze Chrystusa”.

  Spór toczył się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicejskie wyznanie wiary

  Wyznanie wiary zatwierdzone przez Sobór Nicejski I (325). Skierowane przeciw arianom, głosiło ono odwieczne bóstwo Syna Bożego, który jest “współistotny” (homoousios) Ojcu (DH 125-126; ND 7-8).

  Przez Nicejskie wyznanie wiary częściej rozumiemy to, które się właściwie nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neokatechumenat

  Powstały po Soborze Watykańskim II sposób wprowadzania w tajemnice chrześci-jaństwa, zapoczątkowany przez Kiko Arguello (ur. 1939) i Carmen Hemandez; celem jego jest udzielanie chrześcijanom ochrzczonym pomocy w ponownym odkrywaniu tego, co rzeczywiście za sobą pociąga wiara i chrzest.

  Ta “droga”...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neopalamizm

  Próba podjęta podczas pierwszej Konferencji Ogólnoprawosławnej w Atenach (1936), mająca na celu opracowanie prawosławnej syntezy teologicznej przez powrót do myśli św. Grzegorza Palamasa (1296-1359). Teologia palamistyczna uwydatnia zarówno:

  a. przemianę człowieka na obraz Boży,

  b. jak rzeczywiste...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt

Do góry