Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odpusty

  Odpuszczenie kary doczesnej za popełnione grzechy, za które już wyrażono żal i które już zo-stały podarowane. To zmazanie kary czerpie Kościół ze skarbnicy nieskończonych zasług Chrystusa i z uczestnictwa świętych w Jego męce i chwale. W Kościele pierwotnym wstawiennictwo chrześcijan ocze-kujących...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddawanie czci Bogu

  Adoracja Boga, która się wyraża w uwielbieniu, dziękczynieniu, ofiarowaniu samego siebie, pokucie i prośbie. Osobiście można oddawać cześć Bogu gdziekolwiek i kiedykolwiek (J 4, 21-24).

  Chrześcijańską publiczną formą oddawania czci Bogu jest liturgia, ukierunkowana na Chrystusa, który jako najwyższy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkupiciel

  Tytuł nadany Jezusowi (nie przez Nowy Testament) dlatego, że przez swoje wcielenie, ży-cie, śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego uwolnił nas od grzechu i od wszelkiego zła. Chociaż pochodzenie jego jest inne, pod względem stosowania tytuł ten jest synonimem tytułu “Zbawiciel”, którego w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkupienie

  Działanie Boże mające na celu wyzwolenie nas z niewoli grzechu i zła. Wyzwolenie z uci-sku w Egipcie było wydarzeniem, które w Starym Testamencie stało się przykładem zbawczej działalno-ści Boga (Wj 15, 1-21; Pwt 7, 8; 13, 5; 24, 18).

  Uwolnienie z niewoli babilońskiej także ukazało pełną miłości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmitologizowanie

  (z gr. “mythos = baśń, opowiadanie zmyślone, mit”) Upowszechniona przez Rudol-fa Bultmanna (1884-1976) próba przełożenia na język współczesny tego, co on sam nazwał mitologią biblijną. Chociaż sam wyraz zakłada usuwanie pewnych rzeczy, zamysł Bultmanna był pozytywny: chciał on mity wyjaśniać...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nous

  (gr. “umysł”). Rozum albo ludzka władza rozumienia. Ewagriusz Pontyjski (346-394) w swojej chrystologii opartej na zestawieniu NousLogos (gr. “Umysł, Słowo”) stwierdził, że dusza Chrystusa istniała uprzednio i że umysł był łącznikiem, w którym nastąpiło zjednoczenie odwiecznego Słowa z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrządek

  Sposób sprawowania obrzędów religijnych albo udzielania sakramentów. Wyrazu tego można też używać na oznaczenie całego zespołu obrzędów zachowywanych w poszczególnych Kościołach. Na Zachodzie takie obrządki, jak np. ambrozjański w Mediolanie, różnią się od zwyczajnego obrządku łacińskiego tylko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy Testament

  Dwadzieścia siedem ksiąg Pisma Świętego następujących po czterdziestu pięciu, z których większość mamy wspólne z Żydami (Stary Testament). Chrześcijanie uważają, że te księgi (cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, dwadzieścia jeden Listów i Objawienie św. Jana) zostały napisane pod szczególnym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowacjanie

  Schizma, jaka powstała wokół sporu, jak należy postępować z tymi, którzy podczas prześladowania za cesarza Decjusza (249-250) odpadli od wiary chrześcijańskiej. Nowacjan, kapłan rzymski i autor całkiem poprawnego dzieła o Trójcy Przenajświętszej, początkowo opowiadał się za polityką po-jednania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numinous

  (z łac. “numen = bóstwo” a zatem “należący do bóstwa, odnoszący się do bóstwa”). Napełniająca lękiem obecność Boża. W książce Das Heilige (niem. “Świętość”; pierwsze wydanie niemiec-kie w roku 1917) Rudolf Otto (1869-1937) dowodził, że religia zrodziła się z przeżycia mysterium tre-mendum...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt

Do góry