Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  "O naśladowaniu Chrystusa"

  Książeczka o dążeniu do doskonałości wewnętrznej przez naśladowanie Chrystusa, który jest naszym wzorem; wywarła ona ogromny wpływ na życie wierzących. Zazwyczaj się ją przypisuje Tomaszowi a Kempis (ok. 1380-1471).

  Jest ona klasycznym wyrazem tzw. devotio moderna (łac. “pobożność nowoczesna”)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie apostolscy

  Nazwa przyjęta na oznaczenie najstarszych niebiblijnych, ale ortodoksyjnych pism i pisarzy chrześcijańskich; powszechnie zaczęto jej używać za Janem Chrzcicielem Cotelierem, który j ą zastosował w opublikowanym w roku 1672 wydaniu tzw. Listu Barnaby (z pierwszego wieku), pism św. Klemensa Rzymskiego (zm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Officium divinum

  (łac. “powinność wobec Boga”). Liturgia Godzin albo modlitwy oficjalne (przeważnie psalmy), które odmawiają kapłani, zakonnicy i inni ludzie (SC 83-101). Zachowując ten chrześcijański zwyczaj, nawiązujący zresztą do żydowskiego zwyczaju praktykowania modlitwy o określonej porze dnia lub nocy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologia

  (gr. “nauka o bycie”). Nauka o koniecznych prawdach bytów pojmowanych jako byty istniejące. Wyraz “ontologia", wprowadzony do powszechnego użytku przez Krystiana Wolffa (1679-1754), często jest synonimem “metafizyki”.

  Zob. filozofia, metafizyka, przyczynowość.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie kapadoccy

  Wyrażenie stosowane głównie do trzech świętych pochodzących z Kapadocji, mianowicie do św. Bazylego Wielkiego (ok. 330-379), który był biskupem Cezarei Kapadockiej i organizatorem życia monastycznego na Wschodzie; do jego brata, św. Grzegorza (ok. 335 - ok. 395), biskupa Nyssy i teologa o wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara

  Ofiarowanie jakiegoś daru Bogu, żeby Mu w ten sposób oddać chwałę (Rdz 4, 2-5). Ofiary mogą wyrażać akt chwały, dziękczynienia i skruchy okazywane Bogu, mogą też wynagradzać za grzechy (Hbr 9, 22), wspierać modlitwy wstawiennicze, pieczętować przymierze (Wj 24, 4-8) i umacniać więź między...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa życia

  Systematyczne próby rozbudzenia nowego życia wśród niedbale lub tylko nominalnie wierzących przez pełne entuzjazmu przepowiadanie i spontaniczną modlitwę mającą na celu wywołanie powszechnej religijnej odpowiedzi.

  Ruchy takie powtarzały się od XVIII stulecia w Stanach Zjednoczonych, na Wyspach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzezanie

  Obcięcie napletka u dziecka płci męskiej na znak przyjęcia go do wspólnoty religijnej. Ży-dzi z tego obrzędu uczynili podstawowy znak ich przymierza z Bogiem (Rdz 17, 10-14; Wj 12, 48; Kpł 12, 3).

  Wczesny Kościół zrezygnował z obrzezywania nawróconych mężczyzn, ponieważ obrzęd ten zo-stał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpokutowanie

  Wyrazu tego często się używa jako synonimu dla wyrazu “odkupienie” (a czasem przez niedbałość jako synonimu dla “ekspiacji”), a oznacza on ostateczny owoc procesu odkupienia: stać się jedno z Bogiem (od którego przedtem byliśmy odłączeni) i w ten sposób uczestniczyć w Bożym życiu.

  Wyraz ten może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych

  Wprowadzone niedawno (1972) przygotowanie dorosłych, którzy chcą przyjąć chrzest i wejść do Kościoła. Wciągnięci na listę katechumenów, kandydaci otrzymuj ą pouczenie o wierze i obowiązkach chrześcijan; dzieje się to zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu.

  Podczas sprawowania liturgii Wigilii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt

Do góry