Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Oznajmienie i ujawnienie samego siebie

  Wyrażenie, którym się posługiwali Friedrich David Emst Schleiermacher (1768-1834), Herman Schell (1850-1906), Romano Guardini (1885-1968) i inni, w tym Karl Rahner (1904-1984), a także Sobór Watykański II (DV 6), żeby pokazać sposób, w jaki Bóg samego siebie ukazuje i daje w procesie objawienia i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie Kościoła

  Ogólnie przyjęta nazwa na oznaczenie pewnych wczesnych pisarzy chrześcijańskich piszących w języku greckim, łacińskim, syryjskim i ormiańskim, których nauka oraz osobista świętość zasłużyła na powszechne uznanie w Kościele. Według Instrukcji wydanej w roku 1989 przez Kongregację do spraw...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara całopalna

  W Starym Testamencie ofiara całkowicie trawiona przez ogień. Uważano, że Bóg się ukazuje w ogniu (Wj 3,2; 19, 18; 1 Krl 18, 36-39). Z ludzkiej strony palenie ofiary ogniem było symbo-lem, że składający ofiarę niczego z niej nie zabierze ze sobą z powrotem.

  Prorocy i inni nauczyciele kładli nacisk na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okazjonalizm

  (łac. “przypadek, okoliczność”). Prąd filozoficzny, który odrzuca przyczynowe działanie wszystkich stworzeń. Bóg jest jedyną przyczyną wszystkiego, co się dzieje; nie ma żadnych rzeczywi-stych przyczyn drugorzędnych.

  Okazjonalizm, chociaż wcześniej głoszony przez muzułmanów i innych niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara Mszy świętej

  Uobecnienie w Eucharystii ofiary doskonałej, jaką była śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (Rz 3, 25; 4, 25; Hbr 10, 12. 14). Msza święta, chociaż wcale nie jest odrębną ofiarą, jest co-dziennym ofiarowaniem “na pamiątkę” (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24-25) i uobecnieniem tego wszystkiego, co się wydarzyło...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oktoechos

  (gr. “osiem tonacji”). Księga liturgiczna używana w Kościele greckim podczas sprawowania liturgii własnych w ruchomym okresie od pierwszej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (kiedy to w Kościele greckim przypada uroczystość Wszystkich Świętych) do pierwszej niedzieli przedpościa.

  Okres ten się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara przebłagalna

  Wyjaśnienie odkupienia przez ukazanie, że ofiarna śmierć Chrystusa łagodzi gniew Boży. Ta interpretacja opiera się na błędnym rozumieniu niektórych wypowiedzi Nowego Testa-mentu (np. Rz 3, 25; 8, 3; 2 Kor 5, 21; Ga 3, 13).

  Wyrazy we właściwy sposób odpowiadające pojednaniu (np. wynagrodzenie i ofiara)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołtarz

  (z łac. “wywyższony”). Podwyższenie, na którym składana jest ofiara. Utożsamienie ołtarza ze stołem zostało zakwestionowane przez Piusa XII, który chciał przez to podkreślić ofiarną wartość Mszy św. (Mediator Dei, 62).

  Od czasów Soboru Watykańskiego II (1962-1965) Msza św. była powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oikoumene

  (gr. “ziemia zamieszkała”). Świat zamieszkały albo cesarstwo rzymskie, o którym mówiono (z przesadą), że odpowiada całemu światu (zob. Łk 2, 1).

  Ci, którzy mówili o Morzu Śródziemnym (z łac. “znajdujący się w środku ziemi”), że jest ośrodkiem świata, tylko kraje dziedziczące kulturę grecką...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrzucenie

  (łac. “reprobatio”). Akt, którym Bóg wyklucza ze zbawienia ludzi będących po śmierci w stanie grzechu śmiertelnego, ponieważ za niego nie okazali skruchy - i skazuje ich na karę wieczną (zob. Mt 25, 41-45).

  Zob. grzech śmiertelny, jansenizm, kalwinizm, piekło, przeznaczenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt

Do góry