Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Parakleza

  (gr. “wezwanie na pomoc, prośba”). Małe oficjum o Najświętszej Maryi Pannie, odmawiane w obrządku bizantyńskim przez piętnaście dni poprzedzających święto Koimesis, czyli Zaśnięcia Matki Bożej (obchodzone 15 sierpnia).

  Zob. liturgia godzin, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panteizm

  (gr. “wszystko Bogiem”). Kierunek filozoficzny, który utożsamia Boga z wszechświatem. Chociaż sam wyraz pojawia się po raz pierwszy dopiero w roku 1709, panteistyczne (lub na pozór pante-istyczne) systemy myśli są przynajmniej tak stare, jak hinduizm.

  Niektórzy wyjaśniają bóstwo na sposób naturalny...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pareneza

  (gr. “zachęta, upomnienie”). Przepowiadanie mające na celu zbudowanie wspólnoty przez praktyczne zalecenia lub ostrzeżenia.

  W jedynym miejscu w Nowym Testamencie, w którym pojawia się to słowo, św. Paweł “doradza” załodze miotanego burzą okrętu w drodze na Maltę (Dz 27, 9, 22). On sam, św. Piotr i św...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pantokrator

  (gr. “Wszechwładca, Pan wszystkiego”). Królewskie przedstawienie Chrystusa jako naj-wyższego Pana wszechświata, zazwyczaj z rękami uniesionymi do błogosławieństwa. Dwa słynne przy-kłady znajdują się w kościele Apostołów w Konstantynopolu i w kościele Bożej Mądrości w Kijowie.

  Zob. ikona, Królestwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parrezja

  (gr. “odwaga w mówieniu”). Pozbawiona bojaźni otwartość, z jaką apostołowie głosili publicz-nie orędzie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa mimo więzienia i grożącej im kary, a nawet śmierci (zob. Dz 2, 29; 4, 13.29.31; 28, 31). Św. Paweł ukazuje tę otwartość w postępowaniu ze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papizm

  (od łac. “papa = papież”). Stanowisko wobec Kościoła nauczającego i wobec życia, które wyol-brzymia Piotrowe posługiwanie papieża z zaniedbaniem roli innych biskupów i tego, czego może uczyć cały Lud Boży.

  Zob. kolegialność, papież, posługiwanie Piotrowe, sensus fidelium...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orygenizm

  Nauka i kierunek filozoficzny, którego natchnieniem był Orygenes z Aleksandrii (ok. 185 - ok. 254). Rozwinął on hermeneutykę biblijną, stosując terminologię uwzględniającą znaczenie literalne, moralne i alegoryczne Pisma Świętego. Jako pierwszy wielki przedstawiciel systematycznej teologii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opatrzność

  Przekonanie, że wszechmądry, kochający wszystkich i wszystko, a także wszystkich i wszystko do siebie pociągający Bóg kieruje naturą i dziejami świata oraz biegiem życia poszczególnych ludzi (zob. Mt 6, 25-34; 10, 29-31). Chrześcijańska nauka o Opatrzności przyjmuje zarówno wolną wolę człowieka, jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palamizm

  Synteza teologiczna Grzegorza Palamasa (1296-1359), mnicha z Góry Athos i obrońcy spo-sobu modlitwy zwanej hezychazmem, którą praktykowano na Świętej Górze. Palamas jest świętym greckiego Kościoła prawosławnego i uważa się go za największego średniowiecznego teologa bizantyńskiego.

  Żeby utrzymać...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba

  Słowo używane pierwotnie na oznaczenie roli, którą ktoś odgrywa na scenie lub w życiu, a na-stępnie zastosowane w odniesieniu do istniejącej, rozumnej jednostki. Boecjusz (ok. 480 - ok. 524) dał klasyczną definicję osoby: rationalis naturae individua substantia (łac. “pojedyncza substancja rozumnej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt

Do góry