Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Patripasjanizm

  (łac. “cierpienie Ojca”). Termin używany przez Tertuliana (ok. 160 - ok. 220) na oznaczenie tej odmiany monarchianizmu, którą nazywamy modalizmem; Tertulian walczył wtedy z Prakseaszem (ok. 200), z którego kpił, że wypędził Ducha Świętego, a ukrzyżował Boga Ojca.

  Inny medalista, Noetos (ok. 200)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paruzja

  (gr. “obecność, przyjście, pojawienie się”). Oficjalna wizytacja dokonywana przez naczelnika lub przywódcę. W najdawniej szych dokumentach chrześcijańskich (1 Tes4, 15; 1 Kor 15, 23) przez wy-raz “paruzja” rozumiano powrót Chrystusa w chwale pod koniec dziejów, żeby sądzić świat (Mt 24, 29-31; 25...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież

  (gr. “ojciec”). Pierwotnie tytuł zastrzeżony na Wschodzie tylko dla biskupa Aleksandrii, ale obec-nie stosowany tam także do kapłanów ze względu na ich duchowe pokrewieństwo.

  Na Zachodzie tytuł ten stosowano na określenie wybitnych biskupów, ale od XI stulecia został on zastrzeżony dla biskupa Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pascha

  (prawdopodobnie z hebr. “pesah = przejście”) Żydowskie święto rodzinne obchodzone w czasie wiosennej pełni księżyca i wspominające wyjście z Egiptu (Wj 12, 1-28; Pwt 16, 1-8). Po południu 14 Nisan ofiaruje się paschalne baranki; tego wieczoru podczas paschalnego posiłku spożywa się chleb prza-śny z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parafia

  (gr. “sąsiadować, mieszkać w pobliżu”). Część diecezji mająca swego własnego proboszcza i ciesząca się pewnym stopniem samodzielności pod jurysdykcją miejscowego biskupa (zob. CIC 374, 515-552). Ponieważ biskup nie może występować w każdym miejscu w diecezji, naznacza proboszczów i ustanawia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paliusz

  (łac. “płaszcz, przepaska”). Wstęga z białej wełny, ozdobiona sześcioma fioletowymi krzyżami z dodanymi dwoma szlaczkami (paskami).

  Papież go zakłada jako symbol swojej apostolskiej władzy; od najdawniejszych czasów papież darował paliusze arcybiskupom na znak łączności, a niektórym biskupom jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasja

  (łac. “cierpienie”)

  1. Męka Pana Jezusa.

  2. Opis męki Pana Jezusa czytany w Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek.

  3. W filozofii arystotelesowskiej przypadłość bytu przeciwstawiona akcji i oznaczająca “podleganie zmianom”.

  Zob. Męka Pana Jezusa, Wielki Piątek, Wielki Tydzień.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paraklet

  (gr. “Orędownik, Wspomożyciel”). Wyraz używany na oznaczenie Jezusa jako tego, który się wstawia u Ojca niebieskiego za grzesznikami (1 J 2, 1-2).

  W Ewangelii św. Jana wyraz ten jest stosowany do Ducha Świętego jako Wspomożyciela (J 14, 16; 14,26; 15,26; 16, 7), jako Ducha Prawdy, który zostanie zesłany...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panenteizm

  (gr. “wszystko w Bogu”). System rozwinięty na różne sposoby przez takich filozofów, jak: Kari Christian Friedrich Krause (1781-1832), Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) i Charles Hartshorne (ur. 1897), zgodnie z którym Bóg do tego stopnia przenika wszechświat, że wszystko się w Nim znajduje.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasterz

  Wyraz, którego w Starym Testamencie używano na oznaczenie przywódców (Jr 2, 8; 3, 15) i Boga jako Dobrego Pasterza (Ez 34, 1-31; Ps 23, 1-4).

  Chrystus został posłany do opuszczonej trzody Izraela (Mt 10, 6; 15, 24; zob. Łk 15, 3-7). Jako Dobry Pasterz daje On życie swoje za owce (J 10, 11-16; Hbr 13, 20, 1 P...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt

Do góry