Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pelagianizm

  Herezja głosząca błędną naukę o łasce; zapoczątkował ją Pelagiusz (ok. 400), mnich z Bry-tanii lub Irlandii, który-najpierw w Rzymie, a później w Północnej Afryce - uczył, że ludzie mogą osiągnąć zbawienie dzięki swoim wytrwałym wysiłkom.

  Grzech pierworodny sprowadził on w najlepszym razie do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pesymizm

  (łac. “tendencja do spodziewania się najgorszego”). Pogląd na świat podkreślający w szczególny sposób obecność zła i liczący się z tym, że właśnie ono odniesie zwycięstwo, przynajmniej na krótką metę.

  Przeciwko optymizmowi Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646-1716)ij ego twierdzeniu, że “ten świat...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentarchia

  (gr. “rządy pięciu”). Teoria szczególnie popularna w pierwszym tysiącleciu, według której rządy nad jednym i niepodzielnym Kościołem chrześcijańskim sprawować będzie pięciu patriarchów: rzymski, konstantynopolitański, aleksandryjski, antiocheński i jerozolimski.

  Od czasu schizmy między Wschodem a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piekło

  Miejsce albo stan, w którym wiecznie cierpią złe duchy, oraz grzesznicy, którzy nie okazali żalu za grzechy (DH 1002; ND 2307).

  Ta wieczna kara, różniąca się odpowiednio do popełnionych grzechów (zob. DH 1306; ND 2309), polega na pozbawieniu możliwości oglądania Boga (tzw. poena damni, tj. ból utraty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentateuch

  (gr. “pięcioksiąg”). Przyjęta wśród katolików i prawosławnych nazwa na oznaczenie pierw-szych pięciu ksiąg Pisma Świętego (Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa), które Żydzi nazywają Tora, a niektórzy protestanci “pierwszymi pięcioma księgami Mojżesza”. Jeśli idzie o te...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha

  (gr. “ojciec, który rządzi”). Nazwa nadawana Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, dwunastu synom Jakuba i Dawidowi (Rdz 12, 50; Dz 2, 29; 7, 8-9; Hbr 7,4). Począwszy od VI wieku, tytuł ten zo-stał nadany biskupom Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy.

  Ci patriarchowie mieli szeroki zakres...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielgrzymka

  Spowodowana pobożnością podróż do miejsc świętych - praktyka wspólna chrześcijanom i wyznawcom innych religii na świecie. Po nawróceniu się cesarza Konstantyna Wielkiego w roku 312 nasiliły się pielgrzymki do Ziemi Świętej i do grobów męczenników w Rzymie.

  Najstarsza istniejąca re-lacja z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentekostarion

  (gr. “pięćdziesiątnica”). Okresowa księga liturgiczna z oficjami własnymi, której się używa w obrządku bizantyńskim podczas obrzędów liturgicznych od Niedzieli Wielkanocnej po Niedzie-lę Pięćdziesiątnicy włącznie.

  Zob. Wielkanoc, oktoechos, pięćdziesiątnica.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarchaty prawosławne

  Autonomiczne Kościoły prawosławne kierowane przez patriarchów. Najstarszym z nich jest Asyryjski Kościół Wschodni, którego patriarcha rezyduje w pobliżu Chicago.

  Pozostałe patriarchaty prawosławne obejmują dwie grupy: te, które uznają Sobór Chalcedoński (451 r.) i są znane jako prawosławne wschodnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm

  (z łac. “persona = osoba”). Kierunek filozoficzny, skupiający się na niepowtarzalnej wartości osoby ludzkiej. Z jednej strony przeciwstawia się on ideologiom totalitarnym (które podporządkowują dobro jednostek dobru zespołu), behawioryzmowi i każdej psychologii, według której człowiek jest przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt

Do góry