Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pogrzeb (1)

  Zbiór ceremonii związanych z pożegnaniem zmarłego chrześcijanina od chwili śmierci aż po pogrzebanie lub kremację ciała (zob. CIC 1176-1185). Znamiennymi cechami dla różnych ceremonii - w domu zmarłego, w kościele, nad grobem lub w krematorium - są szacunek dla ciała ludzkiego, modlitwy za zmarłego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluralizm

  (łac. “więcej”). Każdy pogląd filozoficzny, który nie usiłuje sprowadzić wszystkiego do jednej ostatecznej zasady. Odpowiednio do tego, czy się przyjmuj e różnorodność kultur, partii politycznych lub wyznań religijnych, pluralizm przyjmuje różne postaci kulturalne, polityczne lub religijne. Przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogrzeb (2)

  Uroczyste złożenie do grobu martwego ciała ludzkiego. W greckim Kościele prawosławnym ceremonie, które następują po wspomnieniu śmierci Chrystusa w Wielki Piątek są potocznie znane jako “pogrzeb Chrystusa”. Centrum tych uroczystości jest podobny do grobu mebel, zwany epitaphion (gr. “grób”).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pneumatologia

  (gr. “nauka o Duchu Świętym”). Gałąź teologii zajmująca się Duchem Świętym. Listy św. Pawła świadczą o roli Ducha Świętego, który objawia nam Boga, umożliwia wiarę, daje natchnienie modlitwie, przebywa w Kościele, obdarza wspólnotę różnymi charyzmatami i działa na rzecz dopełnienia wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięćdziesiątnica

  Po święcie Paschy (przypadającym pięćdziesiąt dni wcześniej) i obchodzonym w jesie-ni Święcie Namiotów trzecie większe święto żydowskie, w które pierwotnie świętowano zbiory zboża, a potem nadanie Prawa Mojżeszowi na Górze Synaj.

  Jako święto chrześcijańskie Pięćdziesiątnica nawiązu-je do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pietyzm

  (łac. “pobożność”). Odrodzeniowy ruch w protestantyzmie, któremu kształt nadał Phlipp Jakob Spener (1635-1705) i który (na przekór powszechnej, formalnej prawowierności Kościoła oficjalnego) kładł nacisk na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, przeżycia religijne i prowadzenie zaangażowanego życia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć dróg

  Pięć dowodów na istnienie Boga, które znajdują się w dziele św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274) pt. Summa Theologiae. Z faktu istnienia zmian (ruchu) na świecie wnioskuje on, że istnieje “pierwszy motor nieporuszony”.

  Druga droga prowadzi od naszego doświadczenia, że istniej ą przy czy-ny powodujące...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perychoreza chrystologiczna

  (gr. “chodzić dookoła”). Wzajemne przenikanie się boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. Pozostają one wprawdzie nietknięte i nie zmieszane jedna z drugą, istnieją jednak razem bez rozdzielenia i bez podziału (zob. DH 112-113, 115, 1301, 1331; ND 301-303, 323, 326).

  Zob. Sobór Chalcedoński, unia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrologia

  (gr. “nauka o Ojcach Kościoła”). Wyraz wymyślony w wieku XVII na oznaczenie nauki o Ojcach Kościoła. W wydanej w roku 1989 instrukcji watykańskiej Kongregacji do Spraw Nauczania Katolickiego odróżnia się “patrologię” jako studium historyczne i literackie nad Ojcami Kościoła od “patrystyki” będącej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perychoreza trynitarna

  Wzajemna obecność, przenikanie się albo współistnienie Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej (DH 1331; ND 326). Wyrażenia tego użył św. Grzegorz z Nazjanzu (329-389), a techniczne znaczenie otrzymało ono u św. Jana Damasceńskiego (ok. 675 - ok. 749).

  Zob. relacje miedzy osobami Boskimi, Trójca...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt

Do góry