Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pokój

  Św. Augustyn z Hippony (354-430) nazwał go “uspokojonym stanem rzeczy”. Zarówno dla Starego Testamentu, jak dla Nowego pokój to coś więcej niż wolność od wojny (zob. Iz 2, 4; Mi 4, 3; Mt 26, 52). Szalom (hebr. “zdrowie, pokój”) to wszechstronny dobrobyt będący wynikiem zjednoczenia z Bo-giem, szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba nakłonienia kogoś do grzechu

  (Jk 1, 14-15). O Bogu powiedziano, że “kusił” albo “wystawił na próbę” Abrahama (Rdz 22, 1-19; Hbr 11, 17-19) oraz że pozwolił na to, by Hiob był “kuszony” (Hi 1,1-2. 12). Słabe ciało (Mk 14, 38) i trudne okoliczności (Łk 8, 13) mogą nas prowadzić do złego.

  Wielki kusiciel, diabeł, próbował...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojednanie

  Ponowne stworzenie stanu przyjaźni po sytuacji, która powstała wskutek jakiegoś sporu i odłączenia się od wspólnoty z kimś innym, (l) Wyraz “pojednanie”, w jego zwykłym “świeckim” znaczeniu (zob. 1 Kor 7, 11), św. Paweł stosuje na oznaczenie pełnej miłości zbawczej inicjatywy Boga i naszej potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pocałunek pokoju

  Pozdrawianie się wzajemne podczas liturgii Eucharystycznej jako znak miłości i jedności. Na Wschodzie oraz w niektórych obrządkach zachodnich (np. w liturgii anglikańskiej) pocałunek pokoju wymienia się, gdy dary chleba i wina są przynoszone do ołtarza (zob. Mt 5, 23-24).

  Wśród prawosławnych pocałunek...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochodzenie osób Boskich

  Termin teologiczny wyrażający sposób, w jaki Druga i Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej pochodzą od Ojca. Pochodzenie Syna od Ojca zwie się też “zrodzeniem”, podczas gdy pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna zwie się także “tchnieniem” (zob. DH 150, 804; ND 12,318). Św. Augustyn z Hippony...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pismo święte i tradycja

  Stosunek zachodzący między spisanym i natchnionym Słowem Boga z szerszą rzeczywistością Kościoła, która się nam jawi “w nauce, życiu i kulcie” i przekazuje “wszystkim pokole-niom to wszystko, czym on jest, i to, w co wierzy” (DV 8). Przeciw zasadzie zwolenników reformacji sola Scriptura (łac. “tylko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podniesienie

  Uniesienie do góry konsekrowanej Hostii i konsekrowanego Kielicha, żeby zachęcić zgro-madzonych do adoracji Chrystusa obecnego właśnie w sposób eucharystyczny i żeby wyrazić nasze ofiarowanie się Bogu.

  W obrządku ambrozjańskim, łacińskim i w obrządku mozarabskim kanon mszalny, zwany także Modlitwą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platonizm

  Kierunek filozoficzny, któremu początek dał Platon (427-347 przed Chr.); Akademia Platońska pozostawała ośrodkiem nauczania - chociaż niekoniecznie samego platonizmu - dopóki nie została zamknięta przez cesarza Justyniana I (panował w latach 527-565) w roku 529 po Chrystusie. Słynne Dialogi, w których...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poganie

  (z łac. “paganus = mieszkaniec wsi”). Wyrazu tego pierwotnie używano na oznaczenie tych mieszkańców cesarstwa rzymskiego, którzy mieszkali we wsiach i stali się chrześcijanami później, ponieważ głoszono im Ewangelię po zewangelizowaniu ludności miejskiej.

  W Starym Testamencie goim (hebr. “narody”) to ci...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pleroma

  (gr. “pełnia”). W listach św. Pawła wyraz ten odnosi się do pełni Boga (Ef 3, 19), do pełnej mia-ry bóstwa Chrystusa (Kol 1, 19; 2, 9), do Kościoła jako dopełnienia Chrystusa (Ef 1, 23) i do pełni czasu, w którym Syn Boży został wysłany (Ga 4,4). Gnostycy zaliczyli pleromę do przymiotów Syna, która...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt

Do góry