Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prawo

  Powtarzające się prawidło w sposobie działania ludzi i innych stworzeń (np. prawa historii i pra-wa fizyki).

  W znaczeniu normatywnym prawo uznaje i reguluje uprawnienia i obowiązki obywateli albo wierzących, żeby umożliwić trwanie wspólnego dobra w społeczeństwie i Kościele i aby je uwydatnić.

  Wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm

  (fr. “positivisme” z łac. “positivus = dodatni, oparty na czymś, uzasadniony”). Kierunek filozoficzny upowszechniony przez Augusta Comte'a (1798-1857), który twierdził, że znamy tylko to, co możemy dostrzec zmysłami, odrzucał twierdzenia teologiczne i metafizyczne i chciał zorganizować społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezbiter

  (gr. “starszy”). Wyrażenia tego używano na oznaczenie urzędników synagogalnych, członków żydowskiego sanhedrynu albo najwyższej rady w Jerozolimie, a także tych, którzy przewodzili pierwotnym gminom chrześcijańskim (zob. Dz 11, 30; 14, 23).

  Początkowo wyraz presbiteroi wydaje się być synonimem wyrazu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo i Ewangelia

  Przeciwstawienie, na które kładł nacisk Marcin Luter (1483-1546):

  a. bezowocne wysiłki w celu zapewnienia sobie zbawienia dzięki własnym osiągnięciom religijnym,

  b. usprawiedliwienie, które pochodzi z samej tylko wiary, z Ewangelii będącej “mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego” (Rz 1, 16).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożądliwość

  Ogólnie rzecz biorąc, jakakolwiek żądza. W znaczeniu bardziej specyficznym wyraz ten się odnosi do nieuporządkowanych pożądań, które są następstwem grzechu pierworodnego i pozostają po chrzcie (por. DH 1515; ND 512).

  Zob. grzech pierworodny, Sobór Trydencki.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Kanoniczne

  Zbiór skodyfikowanych ustaw i postanowień prawnych, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy katolicy zarówno jako jednostki, jak jako rozmaite grupy, które powstały w ob-rębie Kościoła.

  Szczególnie odnosi się to do Kodeksu Prawa Kanonicznego ogłoszonego przez Jana Paw-ła II w 1983 r., który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pragmatyzm

  (gr. “nastawienie na rzeczy konkretne”). Amerykański kierunek filozoficzny, zawdzięcza-jący swe powstanie Charlesowi Sandersowi Peirce'mu (1839-1914), a rozwinięty przez Williama Jamesa (1842-1910) i Johna Deweya (1859-1952).

  Szkoła ta przez to, że kładła nacisk na doświadczenie, praw-dziwość twierdzeń...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poświęcenie

  Jest to zwyczaj stosowany w Kościołach chrześcijańskich, będący znakiem oficjalnego stwierdzenia, wzywania albo przydzielania Bożego uznania i łaski; zazwyczaj towarzyszy mu znak krzyża.

  Zob. beraka, konsekracja, sakramentale.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posługiwanie Piotrowe

  Szczególna służba na rzecz wiary chrześcijańskiej, życia i jedności, jaką pełnił św. Piotr i jaką kontynuują jego następcy, biskupi Rzymu, miasta, w którym święci Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską.

  Posługiwanie Piotrowe oznacza dawanie świadectwa zmartwychwstaniu Chrystusa (Łk 22...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potentia oboedientialis

  (łac. “zdolność do uległości”). Natura ludzka otwarta na łaskę Bożą. Wyrażenie sięga czasów św. Tomasza zAkwinu (ok. 1225-1274) i bł. Piotra z Tarantaise (ok. 1224-1276), który jest znany także jako Innocenty V (papież w 1276 r.).

  Teologia potrydencka często interpretowała tę ludzką otwartość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry