Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Protestantyzm liberalny

  Kierunek w dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej teologii protestanckiej, na który wielki wpływ wywarła filozofia Oświecenia, często sprzeciwiający się dogmatom Kościoła i nastawiony na rozwój naukowego podejścia do Pisma Świętego. Friedrich Schleiermacher (1768-1834), którego się powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezbiterianizm

  (od gr. “presbiter = starszy”). Sposób sprawowania rządów w Kościele, różny z jednej strony od episkopalizmu, czyli od rządów biskupich, z drugiej strony - od kongregacjonalizmu, czyli od rządów wspólnoty.

  Są to rządy sprawowane przez cały szereg urzędników aż po zgromadzenie ogólne, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo naturalne

  Powszechne prawo moralne dane przez Boga w samym akcie stworzenia istot ludzkich i możliwe do poznania w świetle rozumu (zob. GS 79, DHu 2).

  Literatura klasyczna, np. fragmenty Antygony Sofoklesa (ok. 497-406 przed Chr.), zachodnia tradycja prawna, Pismo Święte (np. Rz 2, 14-15) i inne wypowiedzi dowodzą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa człowieka

  Dobra, do których posiadania ludzie są uprawnieni na mocy sprawiedliwości, ponieważ zostali stworzeni na obraz Boży i na Boże podobieństwo i powołani do życia wiecznego z Bogiem. Są to: wolność sumienia i prawo do życia, pracy, małżeństwa, wykształcenia i własności. Trzecie przykazanie dekalogu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławie orientalne

  Współczesne wyrażenie na oznaczenie tych Kościołów wschodnich, które odrzuciły uchwały Soboru Chalcedońskiego (451) uważając, że zdradził on myśl św. Cyryla Aleksandryj-skiego (zm. 444) i skapitulował wobec dyofizyzmu (gr. “dwie natury”) nestoriańskiego.

  Te Kościoły przyjmują trzy pierwsze sobory...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa Kościelne

  Szczegółowe przykazania wiążące wszystkich członków Kościoła katolickiego. Obejmują one uczestniczenie we Mszy świętej w niedziele i święta obowiązujące (CIC 1246), wyznanie grze-chów ciężkich i przyjęcie Komunii świętej przynajmniej raz w roku (CIC 920, 989), zachowanie postu i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preegzystencja

  (łac. “istnienie uprzednie”). Przekonanie, że Jezus z Nazaretu był/jest osobowo identyczny z Synem Bożym, który istniał od wieków i który przyszedł na świat, żeby się objawić w dziejach ludzkich (J 1, 14; 1 Kor 8, 6; 2 Kor 8, 9; Flp 2, 5-11; Kol 1, 15-17; Hbr 1, 2-3).

  Wprawdzie przedchrześcijańska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawda

  Cecha znamienna wiedzy, bytu i działalności:

  a. Wiedza jest prawdziwa, jeżeli czyjeś sądy są logicznie spójne i odpowiadają temu, w jaki sposób rzeczy istnieją.

  b. Każda rzeczywistość jest prawdziwa, jeżeli jest wewnętrznie poznawalna i poznana przez Boga.

  c. Nasze słowa i czyny są prawdziwe...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powszechniki

  Ogólne pojęcia takie, jak: róża, dom, sprawiedliwość, stworzenie. Platon (427-347 przed Chr.), kierując się pewną odmianą przesadnego realizmu, dowodził, że wieczne, istniejące same z siebie idee w wyższym świecie służą jako wzory powszechnych nazw, jakie nadajemy rzeczom indywidualnym w naszym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prefacja

  (łac. “przedmowa”). Modlitwa wprowadzająca w Modlitwę Eucharystyczną w mszy łacińskiej i wyliczająca powody skłaniające nas do wysławiania Boga.

  Prefacje się zmieniają zależnie od okresu liturgicznego (np. inne są na Adwent, inne na Wielki Post, Wielkanoc czy Zesłanie Ducha Świętego), a także od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt

Do góry