Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Proklamacja

  (łac. “głosić przed kimś, obwieszczać”). Głoszenie Chrystusa (Kol 1, 28) i Ewangelii (1 Kor 9, 14) połączone z wysławianiem i dziękczynieniem. Może się to dziać podczas ewangelizowania ludzi “stojących na zewnątrz”, czyli nie będących chrześcijanami, albo podczas sprawowania obrzędów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protokanoniczny

  (gr. “znajdujący się w kanonie na pierwszym miejscu”). Wyraz stosowany do 39 ksiąg Starego Testamentu uważanych przez wszystkich za natchnione i kanoniczne.

  Zob. apokryfy, kanon Pisma Świętego, księgi deuterokanoniczne.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prorok

  Człowiek natchniony przez Ducha Bożego do szczególnego mówienia lub działania. Prorocy Starego Testamentu, wyjaśniający wydarzenia dawne i obecne i zapowiadający te, które miały nadejść, przemawiali na podstawie głębokiego poznania Boga, głosili wierność przymierzu i przeciwstawiali się czysto...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protologia

  (gr. “nauka o rzeczach pierwszych”). Nauka o początku świata i ludzi. Protologia odpowiada eschatologii, ponieważ pierwotny plan Boży staje się jasny przez swoje pełne rozwinięcie pod koniec dziejów.

  Zob. Adam, Ewa, grzech pierworodny, sprawiedliwość pierwotna, stworzenie, upadek.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prosopon

  (gr. “twarz, maska, rola w dramacie”). Początkowo maska noszona na scenie, później wyraz oznaczający osobę. Niektórzy greccy Ojcowie Kościoła mówili o trzech prosoponach Trójcy Przenajświętszej i o jednym prosoponie w Jezusie Chrystusie (zob. DH 250, 302; ND 604, 615).

  Dla Nestoriusza (zm. ok. 451), który...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prozeuci

  (gr. “ci, którzy się nawrócili”). Poganie nawróceni na judaizm (zob. Mt 23, 15; Dz 2, 10), a także “bojący się Boga”, którzy zachowywali tylko część prawa żydowskiego (zob. Dz 10, 2; 13, 43).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prostota

  1. Cecha znamienna bytu niepodzielnego i niezłożone-go z różnych części (simplicitas). Będąc du-chowo i całkowicie samym sobą. Bóg jest prosty w tym znaczeniu ontologicznym (J 4, 24; zob. DH 297, 800, 805, 1880, 3001; ND 19, 319).

  2. W znaczeniu moralnym prostota się odnosi do nieskomplikowanej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prozelityzm

  W przeszłości prozelityzm był często synonimem ewangelizacji. Rzeczywiście, Sobór Watykański II stwierdził prawo Kościoła do prowadzenia pracy ewangelizacyjnej i do zdobywania konwertytów (AG 7, DHu 13-15). Dzisiaj jednak prozelityzm ma niemal zawsze znaczenie ujemne i oznacza zmuszanie ludzi lub...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protestanci

  (łac. “publicznie oświadczać, sprzeciwiać się”). Ludzie, Kościół, system teologiczny i urządzenia związane w jakiś sposób z protestantyzmem, czyli z szesnastowieczną reformacją.

  Za symboliczną datę początków protestantyzmu przyjmuje się dzień 31 października 1517 roku, kiedy to Marcin Luter...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymat

  (łac. “pierwszeństwo”) Stanowisko pierwszego biskupa albo prymasa w Kościele lokalnym i należne temu stanowisku poważanie. Prymat honorowy oznacza przewodniczenie na synodach i konferencjach, nie pociąga on jednak ze sobą żadnej władzy poza własną diecezją lub krajem, jak to jest w wypadku arcybiskupa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry