Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przeistoczenie

  Zmiana (wskutek wypowiedzenia przez kapłana słów konsekracji) substancji chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, chociaż postaci chleba i wina pozostają. Sobór Laterański IV (1215) użył czasownika transsubstantiare (łac. “zmieniać istotę”) w eucharystycznej części swego wyznania wiary (DH 802...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przybranie za dzieci Boże

  Pawłowy sposób wyrażania nowych powiązań z Bogiem ludzi odkupionych przez Chrystusa. Wierzący przestali już być niewolnikami grzechu, a stali się przybranymi dziećmi Bożymi, które wołają “Abba, Ojcze” (Rz 8, 15; Ga 4, 5-7), i dziedzicami (Rz 8,17; Ga 4,7) razem z Chrystu-sem, który z samej swojej natury...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekaz

  W Nowym Testamencie tradycja podtrzymywana we wspólnocie. Można też mówić o religijnych tradycjach żydowskich (Ga 1, 14), nawet przewrotnych i domagających się naprawy (Mk 7, 1-13).

  “Przekazem” może też być ogólnie przyjęta nauka chrześcijańska (2 Tes 3, 6) albo szczególne wielkiej wagi tradycje (1 Kor...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczynowość

  Wpływ, jaki jeden byt lub jego część wywiera na drugi. Przyczyna sprawcza powoduje skutki w bycie już istniejącym albo powołuje nowy byt do istnienia. Przyczyna materialna jest “tworzywem”, z którego byt się kształtuje.

  Przyczyna formalna nadaje bytowi kształt i go organizuje, powodując przez to, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemienienie

  Wydarzenie z życia Chrystusa, kiedy to na górze (prawdopodobnie na górze Tabor blisko Nazaretu) Piotr, Jakub i Jan zobaczyli Go promieniującego chwałą w towarzystwie Mojżesza i Eliasza (Mt 17, l-9; Mk 9, 2-10; Łk 9,2 8-36; 2 P 1, 16-19).

  Mojżesz i Eliasz, reprezentujący odpowiednio Prawo i proroków...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebaczenie grzechów

  Podstawowe przekonanie w żydowsko-chrześcijańskim pojmowaniu miłosiernego postępowania Boga z nami (Ez 18,21-28; Mk 1, 4; Łk 15). Jezus odpuszczał grzechy (Mk 2,1-12; Łk 7,36-50) i Kościołowi swemu dał władzę dokonywania tego samego (Łk 24, 47; J 20, 22-23).

  Odpuszczenie grzechów przez chrzest (Dz 2...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebóstwienie

  Według św. Ireneusza z Lyonu (ok. 130 - ok. 200), św. Atanazego Wielkiego (ok. 296-373) oraz innych Ojców Kościoła - cel wcielenia. Ludzie już stworzeni na obraz i podobieństwo Boże (Rdz l, 26-27) dzięki łasce mogą mieć udział w życiu Bożym (2 P 1, 3-4).

  Zob. łaska, Ojcowie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Probabilizm

  (łac. “prawdopodobny”). Kierunek w teologii moralnej, którego zasadą znamienną jest to, że jeżeli mimo usiłowań dojścia do pewności pozostaje obiektywna wątpliwość co do istnienia prawa lub co do jego zastosowania, zgodne z prawem będzie oparcie się na opinii prawdopodobnej, nawet gdyby opinia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pryscylianie

  Herezja powstała w IV stuleciu, związana z Hiszpanem Pryscylianem, kaznodzieją! przez jakiś czas biskupem Avili. Ta dualistyczna herezja wiele zapożyczyła z gnostycyzmu i manicheizmu, a za sabelianizmem poszła w tym, że “Ojca”, “Syna” i “Ducha Świętego" pojmowała jako wyłącznie trzy sposoby ukazywania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protoewangelia

  (gr. “pierwsza ewangelia”) Opowiadanie o dzieciństwie Jezusa zawarte w apokryficz-nym utworze Jakuba. Wyraz ten stosuje się także do tradycyjnej interpretacji wypowiedzi o kobiecie depczącej głowę węża (Rdz 3,15) jako pierwszej obietnicy zbawienia i roli, jaką w tym dziele odegrała Matka Boża.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt

Do góry